Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi düzeltme ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI
13 Nisan 2021 tarihli ve 31453 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan  2021210 ve 2021219 nolu ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur.

İLAN
NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM
DALI

UNVANI

ADEDİ

İLAN ÖZEL ŞARTI2021210


Fen Edebiyat FakültesiKimya


Anorganik KimyaDoçent1

Anorganik kimya bilim dalında doktora yapmış olmak. Doçentliğini kimya bilim dalında almış olmak. Fosfor azot kimyası üzerine çalışmaları
olmak.


2021219

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doktor Öğretim
Üyesi


1

Doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış olmak. Karbonik anhidraz enzim inhibisyonu
üzerine çalışması olmak.