Toros Üniversitesi 48 akademik personel alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilmiş  olan  bölümlerine,  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
• 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun 23, 25.  ve 26.  Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
•   5772   sayılı   Kanun   uyarınca   belirlenmiş   olan   Toros   Üniversitesi   Öğretim   Üyesi Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  yazılı  şartları  taşıyor  olmak.  (link:https://www.toros.edu.tr/ dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-    DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme- ve-Atanma-olcutleri.pdf)
•  Eğitim  Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümlere  başvuracak  olan  adayların  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasına  İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesinin  7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)
Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Toros- universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf
-  Yabancı  dil  (İngilizce)  yeterliliği  için,  aşağıdaki  koşuldan  en  az  birini  sağladığını gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için - bilgi www.toros.edu.tr)
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b)  Öğretim  elemanının  lisans  veya  doktora  öğreniminin  tamamını  öğretimin  verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu  tarafından  tanınan  ve  ülkenin  resmî  dilinde  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu  durumu   ilgili   yükseköğretim  kurumundan   resmî   olarak  belgelendirmiş  olması   ve  ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç)  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezî  yabancı  dil  sınavları  ile eşdeğerliği  kabul  edilen  uluslararası  yabancı  dil  sınavlarından  yüz  tam  puan  üzerinden  asgarî seksen  puanla başarılı olması.  (Çalışılan  yükseköğretim kurumundan  ayrılan  ve iki  yıldan  fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde  de  söz  konusu  merkezi  yabancı  dil  sınav  puanlarına  ilişkin  belgeleri  ilgili  merkezi
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

-  Profesör  adaylarının  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
-  Doçent  adaylarının  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros  Üniversitesi  Rektörlüğü,  Bahçelievler  Kampusu,  1857  Sokak  No:  12,  Yenişehir  33140, MERSİN  ”adresine  şahsen  teslim  edilmesi  gerekmektedir.  İlan  başvuru  süresi  dışında  başvuru teslim alınmaz ve değerlendirilemez.

Not:  Yayınlar  için  hazırlanacak  dosyaların  PDF  formatında  CD  veya  flash  bellek  ile teslim edilmesi tercih edilir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

 

Fakülte /
Yüksekokul

Bölüm / Program

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Özel Şart Açıklama

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

Profesör

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmak.
- Kültür ve Yönetim, Liderlik ve Örgüt Kuramı alanında çalışmaları olmak

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Doçent

1

Sayısal Yöntemler alanında doktora, Nicel ve karar yöntemleri alanında doçentliğini
almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde doktora derecesine sahip
olmak.

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğretim
Üyesi

3

İletişim ve Tasarım, Planlama / Modelleme alanında doktora yapmış veya sanatta yeterlilik almış olmak.

GEMİ VE YAT TASARIMI BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğretim Üyesi

3

Yapı fiziği ve malzemesi, iç mimarlık, mimarlık, endüstriyel tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, mimari tasarım, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği
alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Üyesi

2

İç Mimarlık, Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında doktora yapmış olmak veya
sanatta yeterlilik almış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

Profesör

1

Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği alanında
doçentliğini almış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Turizm Eğitimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı, aile hekimliği, enfeksiyon hastalıkları veya klinik mikrobiyoloji alanlarından birinde uzman olmak ya da çocuk sağlığı ve eğitimi, çocuk hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, özel eğitim, eğitim bilimleri, klinik psikoloji alanlarının birinde
doktora yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarının birinde
doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Üyesi

2

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanlarından birinde uzmanlığını almış
olmak veya doktora yapmış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Dil ve Konuşma Terapisi, Klinik Psikoloji, Hemşirelik alanları veya Özel Eğitim alanlarının birinde doktora yapmış olmak ya da Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kulak Burun Boğaz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Anesteziyoloji veya Nöroloji
alanlarının birinde uzmanlığını almış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / ANESTEZİ
PROGRAMI

Profesör / Doçent / Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi

3

Lisans ve Doktora eğitimlerini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tamamlamış olmak.

Profesör / Doçent

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora ve doçentliğini almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doçent/ Dr. Öğretim
Üyesi

1

Lisans ve/veya Doktora Eğitimlerini Sağlık Yönetimi alanında tamamlamış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

Profesör/ Doçent

2

Beslenme ve Diyetetik Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Prof/Doçent
/ Dr. Öğr. Üyesi

2

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak
ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Prof/Doçent
/ Dr. Öğr. Üyesi

2

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak ve Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Geoteknik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Profesör / Doçent / Dr. Öğr.
Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Profesör / Doçent / Dr. Öğr.
Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Mekanik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Profesör / Doçent / Dr. Öğr.
Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birinden mezun olmak ve Bilgisayar Yazılımı Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak.

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birinden mezun olmak ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Haberleşme alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Kontrol alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, İşaret İşleme alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Elektrik/Güç alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Profesör / Doçent / Dr. Öğr.
Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Yöneylem alanında çalışmaları olmak veya Yöneylem
Araştırması alanında doktora yapmış olmak.

Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Üretim Planlama, Ergonomi ve/veya Simülasyon (Benzetim) konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.