Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 16.04.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 03.05.2021


Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.
Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.
Hava Ulaştırma Fakültesi Araştırma Görevlileri için en az 80 başarı notu almış olmaları gerekmektedir.
Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümünde İngilizce derslerini vermek üzere ilana çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. (18.01.2016 tarihli THKÜ 1 nolu Senato kararı ile dil sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.)
Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekmektedir. (Yabancı Diller Bölümü için, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)
Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
2) Özgeçmiş ve Yayın listesi
3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi
5) Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
6) EK-1 formunun doldurulmuş hali
7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)
8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek). 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
2) Onaylı nüfus cüzdan örneği
3) Özgeçmiş, Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript
4) Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler
5) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

NOTLAR
1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA
Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60 

Fakülte/MYO

Bölüm

Adet

Unvan

Açıklama

Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Fizik alanında doktora yapmış ve yine fizik alanında doçentliğini almış olmak,
- Gravitasyon ve yörünge mekaniği konularında çalışmaları olmak,
- SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınlanmış doçentlik sonrası yayınları olmak,
-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

-Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinin en az birini Endüstri Mühendisliği veya Lojistik alanlarından birinden almış olmak.
-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
-Lojistik / Tedarik Zinciri alanında çalışmaları
olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

-Doktora derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanlarından birinden almış olmak.
-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders
verebiliyor olmak.

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

-Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinin en az birini Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi veya İşletme alanlarından birinden almış olmak.
-Havacılık alanında bilimsel çalışmaları olmak.
-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
-Tercihen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alanı ile ilgili konularda sertifika sahibi olmak veya tercihen alanında en az 2 dönem lisans düzeyinde ders vermiş
olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Doçent

-Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak,
-Tesis tasarımı ve mühendislik ekonomisi konularında ders deneyimi bulunmak,
-Endüstri mühendisliği alanında yayınlanmış SCI/SCI-E yayını bulunmak,
-Yükseköğretim kurumlarında “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders
verebiliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

-Doktora derecesini Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak,
-Kablosuz iletişim ağları konusunda çalışmaları olmak,
-SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak,
-Yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders
verebiliyor olmak.

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj (İngilizce)

1

Araştırma Görevlisi

- Makine mühendisliği bölümü mezunu olmak
- Akışkanlar Mekaniği konusunda master yapıyor olmak.
- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders
verebiliyor olmak

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi Programı

1

Öğretim Görevlisi

-Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Bakım Onarım veya Uçak Elektrik Elektronik alanlarında Lisans derecesine sahip olmak,
-Sivil Havacılık Ana bilim dalında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, tercihen Havacılık Elektrik Elektronik Ana bilim dalında doktora yapıyor olmak,
-Hava araçları konusunda en az 1 yıl aktif
bakım deneyimine sahip olmak,

Rektörlük (Yabancı Diller Bölümü)

3

Öğretim Görevlisi

-Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden mezun olmak ve en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
-Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak ve/ veya İngilizce Öğretmenliği (Tezli) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak
(İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç)