Ufuk Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Ufuk  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  başvuracakların  Fakülte/Bölüm/Anabilim  Dalını  belirtir  bir dilekçe  ekinde,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmişlerini,  öğrenim  durumlarını gösterir  belgeleri,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan  (Dr.  Öğr.  Üyesi  için  4  takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1-  Başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde Rektörlük  Personel  Müdürlüğüne  (Ufuk  Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek  Şehit  Savcı Mehmet  Selim  Kiraz  Bulvarı  No:129  PK:  06836  Gölbaşı/ANKARA  adresine)  şahsen  teslim edilecektir.

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Tıbbi
Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.