Uşak Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.
Genel Şartlar
1 - Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.
2 - Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.
3 - Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.
Genel Açıklamalar
1 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
2 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
3 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
4 - Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
5 - İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;
- Özgeçmiş
- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; Lisans Yüksek Lisans Doktora
- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti
- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)
- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)
- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)
- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı)
* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.
* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.
* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi

11.06.2021

Son Başvuru Tarihi

28.06.2021

Ön Değerlendirme Tarihi

05.07.2021

Sınav Giriş Tarihi

12.07.2021

Sonuç Açıklama Tarihi

16.07.2021

Sonuçların Açıklanacağı Adres: http://www.usak.edu.tr 

Kadro
No

Unvan

Derece

Birim

Bölüm

Program/Anabilim
/Anasanat Dalı

Adet

İlan Açıklaması

154904

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

2

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ

1

Orman Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu ve Orman Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası en az 5 (beş) yıl akademik
tecrübeye sahip olmak.

155174

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

2

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği Anabilim dalında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası en az 4 (dört) yıl akademik tecrübeye sahip
olmak.

155148

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1

Uzmanlığını veya Doktorasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak.

155095

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI
BİRİM)

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

1

Uzmanlığını veya Doktorasını Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında tamamlamış olmak.

155143

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI
BİRİM)

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

Protetik Diş Tedavisi alanında akademik çalışması olmak.

154076
- 154745

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ

2

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İDKAB) bölümü mezunu, Temel İslam Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ve Hafızlık belgesine sahip olmak.

155147

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

4

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

1

Hemşirelik Anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Lisans mezuniyeti sonrası en az 4 (dört) yıl akademik tecrübeye sahip
olmak.

154786

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

4

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

1

Fakültelerin, Maliye bölümü lisans mezunu olmak ve Mali Hukuk Anabilim dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.

154435

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

3

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

1

Otomotiv Mühendisliğinde doktora yapmış olmak.

155085

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

3

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında
Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.