Uşak Üniversitesi 35 akademik personel alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

* Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar;
1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

** Adayların salt okunur USB/CD/DVD’ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.
**Son Başvuru Tarihi: 28.06.2021 mesai bitimine kadardır.

Kadro
No

Unvan

Derece

Birim

Bölüm

Program/Anabilim/
Anasanat Dalı

Adet

İlan Açıklaması

154682

DOÇENT

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında almış olmak.

154671

DOÇENT

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi veya Fizik alanında almış olmak.

154450

DOÇENT

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi veya Klasik Türk Edebiyatı alanında almış ve Klasik Türk Edebiyatında metin açıklamaları üzerine çalışmaları
olmak

154900

DOÇENT

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE
ÖĞRETİM

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış
olmak.

154335

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

154214

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

Doktorasını Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak ve Yüksek işlevli otizmli bireylerle ilgili çalışması
olmak.

154916

PROFESÖR

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında almış olmak.

155047

PROFESÖR

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

154528

PROFESÖR

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

ÖZEL YETENEKLİLER
EĞİTİMİ

1

155016

DOÇENT

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER
BİYOLOJİ VE GENETİK

BİYOTEKNOLOJİ

1

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak.

154958

DOÇENT

2

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

TÜRK İSLAM SANATI

1

Doçentliğini Sanat Tarihi alanında
almış olmak.

154945

DOÇENT

2

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

1

Doçentliğini Arkeoloji alanında almış
olmak.

154388

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

1

Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında yapmış olmak.

155125

PROFESÖR

1

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

1

Doçentliğini Matematik alanında
almış olmak.

154751

PROFESÖR

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR
TEORİSİ

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olmak.

155131

PROFESÖR

1

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR
TEORİSİ

1

Doçentliğini Matematik alanında
almış olmak.

154836

PROFESÖR

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARİHİ

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında
almış olmak.

154446

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

154932

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

1

Doktorasını İktisat Anabilim dalında yapmış olmak.

154407

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

1

Doktorasını İşletme Anabilim dalında yapmış olmak.

154505

DOÇENT

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TASAVVUF

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış ve Tasavvuf alanında
çalışmaları olmak.

154581

DOÇENT

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri
alanında almış ve Tefsir alanında çalışması olmak.

154282

DOÇENT

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış ve Hadis alanında çalışmaları olmak.

154087

DOÇENT

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

1

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış ve Din Eğitimi
alanında çalışmaları olmak.

155116

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Alanında uluslararası kabul görmüş
metodolojiler ve ameliyat teknikleri geliştirmiş olmak.

154470

DOÇENT

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1

154393

PROFESÖR

1

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

1

154707

DOÇENT

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak ve Engellilerde fiziksel aktivite ve egzersiz konularında
bilimsel çalışması olmak.

154962

PROFESÖR

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış ve Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında
almış olmak.

155040

PROFESÖR

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

REKREASYON

REKREASYON

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında yapmış ve Doçentliğini Spor Bilimleri alanında
almış olmak.

155052

PROFESÖR

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında yapmış ve Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi alanında almış olmak.

154714

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Kardiyak cerrahide hasta kan
yönetimi ve vasküler hastalıklar konusunda deneyimi olmak.

154993

DOÇENT

3

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

1

Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak ve nöro pazarlama alanında çalışması olmak.

155220

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

FİNANS VE BANKACILIK

FİNANS VE BANKACILIK

1

Doktorasını İktisat Anabilim dalında yapmış olmak. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme alanında bilimsel
çalışması olmak.

154092

DOÇENT

2

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak.