Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.
İlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,
3) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmekledir.
4) Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.
5) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8) 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.


9) BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

01.12.2021

SON BAŞVURU TARİHİ

15.12.2021 

BİRİM /BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROHİSTORYA VE ÖNASYA
ARKEOLOJİSİ

1

Arkeoloji alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

ESKİ TÜRK DİLİ

1

Türk Dili Bilim alanında
Doçentlik unvanı almış olmak.

KLİNİK PSİKOLOJİSİ
(ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ ALAN)

1

Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ ALAN)

1

Gelişim Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinde
Doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

KİMYA EĞİTİMİ

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Kimya Eğitimi) veya Kimya alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi veya Kimya Eğitimi) alanında
Doçentlik unvanı almış olmak.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) veya İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış ve Fen Bilgisi Eğitimi'nde Söylem Analizi üzerinde çalışma yapmış
olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

1

Sinema alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

Yönetim ve Strateji Bilim
alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

TERMODİNAMİK

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Termodinamik alanında çalışmalar yapmış
olmak.

MEKANİK

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Mekanik
alanında çalışmaları olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup aynı alandan tezli yüksek lisans, doktora yapmış ve Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

BİLGİSAYAR DONANIMI
(ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ ALAN)

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında
tezli yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI (ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ ALAN)

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora
yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI (ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ ALAN)

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği veya İstatistik alanlarının birinde Doktora
yapmış olmak.

ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

1

Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Veterinerlik Biyokimyası alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ

BESLENME BİLİMLERİ

1

Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Parazitoloji veya Veterinerlik Parazitolojisi alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

EBELİK (ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ
ALAN)

1

Ebelik veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının birinde Doktora
yapmış olmak.

EBELİK (ÖZELLİKLİ VE ÖNCELİKLİ
ALAN)

1

Ebelik Anabilim Dalı'nda Doktora yapmış olmak.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK HALK MÜZİĞİ

1

Türk Halk Müziği alanında
çalışmalar yapmış olmak.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

1

Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Veterinerlik Biyokimyası alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

FİTOPATOLOJİ

1

Bitki Koruma alanında Doçentlik unvanı almış ve Fitopatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BİYOFİZİK

1

Biyofizik alanında tezli yüksek lisans ve aynı alandan doktora
yapmış olmak.

GÖZ HASTALIKLARI

1

Göz Hastalıkları alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

ÜROLOJİ

1

Üroloji alanında Doçentlik
unvanı almış olmak.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçentlik unvanı almış
olmak.

ORTEPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

Ortopedi ve Travmatoloji
alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

ANESTEZİYOLOJİ

1

Anesteziyoloji alanında
Doçentlik unvanı almış olmak.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanı almış
olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

İç Hastalıkları alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış ve Hematoloji
alanında yan dal yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış ve Medikal Onkoloji alanında yan dal
yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış ve Gastroenteroloji alanında yan
dal yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (GENEL ÇOCUK)

3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
alanında uzmanlığını almış olmak.

KARDİYOLOJİ

1

Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Doğuştan kalp hastalıklarının transkateter tedavisi konusunda çalışma
yapmış olmak.

PATOLOJİ

2

Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.