Yüksek İhtisas Üniversitesi düzeltme ilanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden
DÜZELTME İLANI


05.05.2021 tarih ve 31475 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan, Üniversitemiz Öğretim Elemanı ilanına aşağıda belirtildiği şekilde düzeltme ve ekleme yapılmıştır. (ilanın devamıdır.) İlgililere duyurulur.
 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/
BİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

ALINACAK KİŞİ SAYISI

BAŞVURU KOŞULLARI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Nöroloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Nöroloji Ana Bilim
Dalı alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak, Yandal Uzmanlığını Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
alanından almış olmak.