Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesiesasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıdabölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alıyor Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alıyor

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ( 27 Haziran - 19 Temmuz)