Ülkemizde ortaya çıkan kira ve konut sorunu herkesin malumudur. Memurlarımız da özellikle büyükşehirlerde büyük bir konut sorunuyla karşı karşıyadır.

Tarihi Gümrük Hanı kanalına bulaşık suyu döktü; o anlar kamerada Tarihi Gümrük Hanı kanalına bulaşık suyu döktü; o anlar kamerada

Sorunun çözülmesi için açıklanan sosyal konut projesinde memurlarımıza da kontenjan ayrılması yerinde bir uygulama olacaktır.

Ortalama memur maaşının sosyal yardımlar da dâhil edildiğinde 10 bin 500 TL olduğu hesaba katıldığında bir memurun aylık 5-6 bin TL dolayına kadar yükselen kira giderini karşılamasının ve ailesinin geçimini sağlamasının mümkün olmadığı görülmektedir.

Hükümetimiz, dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılamak üzere TOKİ işbirliği ile “sosyal konut” projeleri başlatmıştır. Özellikle kalabalık ve  personel temininde güçlük yaşanan şehirlerde memurların da projeye dahil edilmesi gereklidir.

Bu kapsamda memurların da sosyal konut projelerinden faydalanmasını sağlayacak bir karar alınmalı ve ülkemizin her noktasında görev yapan, kamu hizmetlerinin Türk halkına kesintisiz ve eşit bir biçimde sunulmasını sağlayan memurlarımızın konut ve kira sorununu çözülmelidir.

Önder KAHVECİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı