Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli personele ödül verilemeyeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Antalya Valiliği'ne gönderdi 22.07.2022 tarih ve 53980315 sayılı görüş yazısında "Ilgi (c) Toplu Sözlesmenin; "Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" baslıklı 3 üncü Kısmının, "Egitim Ögretim ve Bilim Hizmet Koluna Iliskin Toplu Sözlesme" baslıklı 2 nci Bölümünün, "Sözlesmeli ögretmenlere basarı ve üstün basarı belgesi verilmesi" baslıklı 30- (1) inci maddesinde; Milli Egitim Bakanlıgı bünyesinde sözlesmeli ögretmen olarak istihdam edilen personele, Milli Egitim Bakanlıgı Personeline Basarı, Üstün Basarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde basarı ve üstün basarı belgesi verilebilecegi hüküm altına alınmıs, ödül verilmesine dair bir hükme yer verilmemistir." açıklamalarına yer verilerek sözleşmeli personellere ödül verilemeyeceğini açıkladı.

Okul hemşirelerinin çalışma koşulları gözden geçirilecek Okul hemşirelerinin çalışma koşulları gözden geçirilecek