29011 yılında 232.000 (68 bini öğretmen idi) 4/B’li sözleşmeli meslektaşımız kadroya geçirilmişti.

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi? FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Yapılan kanuni düzenlemenin gerekçesinde ise Başbakanlık makamı aynen şunları söylüyordu: “Kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak ve çalışmalarda etkinliği artırmak amacıyla; … 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası ile 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına atanmalarına imkan sağlanmaktadır.”
İşte bugün de sözleşmeli meslektaşlarımız farklı bir şey istemiyor: 4 Haziran 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yazıda ifade ettiği gerekçeye uygun şekilde, “… görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilmiş” olan 4/B’lilerin kadroya geçirilmesini talep ediyorlar.
Yani; çok şey istemiyoruz; 2011’de yapılanın tekrarını bekliyoruz!