SULH ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı getirildi. Kadastro hakimleri, alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek.

SULH ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı getirildi. Kadastro hakimleri, alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek.
Kadastro ve sulh ceza hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilke kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan uzmanlaşma ve kişi haklarının korunmasına yönelik 'kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi' ile 'ihtisas mahkemelerinin güçlendirilmesi' amaçları doğrultusunda HSK Genel Kurulu, 19 Ocak’ta ilke kararları aldı. Buna göre, kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için yeni usul ve esaslar belirlendi. Bununla birlikte kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan sulh ceza hakimlikleri için de kıdem şartı getirildi. Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre sulh ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hakimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek.

KIDEM ŞARTI
Kadastro mahkemelerine atanabilmek için asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre, birinci bölgede asgari 4 yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki daha kıdemli hakimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek. HSK’nın ilke kararıyla kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hakimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi verildi. Kadastro hakimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro hakimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu 5 ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları, bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanacak.
İHEP’te aynı hedef kapsamında daha önce de çocuk, finans, sendika ve kamulaştırma davaları için ihtisas mahkemeleri belirlenmişti. Aynı şekilde, vergi suçları ve bilişim suçlarına da bu alanda uzmanlaşmış hakimlerin görev alacağı ihtisas mahkemeleri bakıyor. Uzmanlaşma hedefi doğrultusunda bu değişiklikler 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanıyor.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KARARLARA KIDEMLİ HAKİM BAKACAK
Sulh ceza hakimleri ise yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Bu ilke kararında sulh ceza hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.
İHEP kapsamında daha önce yapılan değişiklikle Sulh Ceza hakimlerinin kararlarına karşı Asliye Ceza hakimine itiraz yolu açılmıştı. Dikey itiraz olarak adlandırılan bu usul de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanıyor.

Sendikacılıkta İtibarın ve İstikrarın Adı Memur-Sen Sendikacılıkta İtibarın ve İstikrarın Adı Memur-Sen

BAKAN GÜL: DAVALAR DAHA HIZLI GÖRÜLECEK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HSK kararıyla kadastro mahkemelerinin ve hakimlerinin daha etkin çalışmasını sağlayacak yeni bir atama usulü ve uzmanlaşmayı artıran bir yetki sistemi getirildi. Bu yenilikler davaların daha hızlı görülmesini sağlayacak. HSK’nın sulh ceza hakimliği için kıdem şartı getirmesi, kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yeniliktir. Yargının mesleki kalite ve tecrübesinin yüksek olması yolunda atılan bu adımla İnsan Hakları Eylem Planımızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti. Hayırlı olsun" dedi.