TED Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Kanun’un 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabule edilir.)
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin
Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri

 

Fakültesi Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES
Puan
Şartı
YDS
Puan
Şartı
Özel Şartlar Sınav Takvimi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
Öğretim Görevlisi 1 70 85 Adayların;
- Doktora      derecelerini      “Bilgisayar Mühendisliği”  alanında  almış  olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi:05/08/2022
Son Başvuru Tarihi: 19/08/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 22/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi:23/08/2022
Nihai Değerlendirme
Sonuç Tarihi: 24/08/2022
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü
Öğretim Görevlisi 1 70 85 Adayların;
- Lisans  derecelerini  ”Grafik  Tasarım” alanında almış olmaları,
- “Grafik Tasarım’’veya “Medya Kültürel Çalışmalar”    alanında    tezli   yüksek lisans veya  doktora derecesine sahip olmaları,
- En  az  5  yıl  Öğretim  Görevlisi  olarak çalışma   deneyimine   sahip   olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi:05/08/2022
Son Başvuru Tarihi: 19/08/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 24/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi:29/08/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 01/09/2022
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 70 85 Adayların;
- Lisans       derecelerini       ”İlköğretim Matematik   Eğitimi”   alanında   almış olmaları,
- Yüksek  lisans  derecelerini  “İlköğretim Fen   ve   Matematik Eğitimi” alanında almış  olmaları,
- Öğretmenlik deneyiminin bulunması,
- En  az  beş  yıl,  Araştırma  Görevlisi olarak    çalışma    deneyimine    sahip olmaları gerekmektedir.
- Matematik      öğretiminde      teknoloji kullanımı   ve   karşılaştırmalı   eğitim konularında  çalışmalarının  bulunması
tercih sebebidir.
İlan tarihi:05/08/2022 Son Başvuru Tarihi: 19/08/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi:09/09/2022 Nihai Değerlendirme
Sonuç Tarihi: 12/09/2022
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi 1 70 85 Adayların;
- Doktora  derecelerini  “Eğitim  Yönetimi Teftişi,   Planlaması   ve   Ekonomisi” alanında almış olmaları,
- Öğretmenlik       deneyimine       sahip olmaları,
- Eğitim     politikaları     ve     eğitiminin finansmanı konularında çalışmalarının bulunması,
- Fakültedeki   görevlerine   ek    olarak halen  yürütülmekte  olan  ”Okul  Lideri Geliştirme    Programı”    Koordinatörü olarak görev yapmaya istekli olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi:05/08/2022 Son Başvuru Tarihi: 19/08/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi:26/08/2022 Nihai Değerlendirme
Sonuç Tarihi: 07/09/2022
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 70 85 Adayların;
- Psikolojik    Danışma    ve    Rehberlik alanında        doktora        yeterliliğini tamamlamış olmaları,
- SSCI       kapsamında       yayınlarının olması,
- Alan deneyiminin bulunması,
- En  az  beş  yıl,  Araştırma  Görevlisi olarak    çalışma    deneyimine    sahip olmaları gerekmektedir.
- Kişilerarası  kabul,  red,  bağlanma  ve psikolojik        iyioluş        konularında
çalışmalarının olması tercih sebebidir.
İlan tarihi:05/08/2022 Son Başvuru Tarihi: 19/08/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi:09/09/2022 Nihai Değerlendirme
Sonuç Tarihi: 12/09/2022
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 70 85 Adayların;
- Psikolojik    Danışma    ve    Rehberlik alanında        doktora        yeterliliğini tamamlamış olmaları,
- Duygusal  yeme,  algılanan  stres  ve başa  çıkma  ve  paylaşılan  ebeyevnlik konularında çalışmalarının olması,
- En  az  beş  yıl,  Araştırma  Görevlisi
olarak    çalışma    deneyimine    sahip olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi:05/08/2022 Son Başvuru Tarihi: 19/08/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23/08/2022
Giriş Sınavı Tarihi:09/09/2022 Nihai Değerlendirme
Sonuç Tarihi: 12/09/2022


Duyurulur.

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 5 Eski Hükümlü alım ilanı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 5 Eski Hükümlü alım ilanı

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

* Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince;
7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:

Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet
mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

* İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile yapılabilir. 

 

Fakültesi Bölüm Kadro Unvanı Kadro
Sayısı
Özel Koşullar Başvuru Tarih Aralıkları
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 Adayların;
-  Lisans ve Doktora derecelerini “İngiliz Dil Bilimi” alanında almış olmaları,
-  Doçentlik   derecelerini   “İngiliz   Dili   Eğitimi”   alanında almış olmaları,
-  Yükseköğretim  kurumlarında  en  az  20  yıllık  eğitim  ve öğretim deneyimine sahip olmaları,
-  K-12    düzeyinde    İngilizce    öğretimi    ders    kitapları yayınlamış olmaları, test eşitleme standartları konusunda
çalışmalarının olması gerekmektedir.
05/08/2022-
19/08/2022
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör 1 Adayların;
-  Lisans,    Yüksek    Lisans    ve    Doktora    derecelerini “Mimarlık” alanında almış olmaları,
-  Doçentlik  derecelerini  “Mimari  Tasarım”  alanında  almış olmaları,
-  “Mimarlık Kuramı ve Tarihi, Kent Tarihi ve Kamusal Mekan,
Mimarlık ve Politika alanlarında araştırma yürütmüş, yayın yapmış veya ders vermiş olmaları gerekmektedir.
05/08/2022-
19/08/2022
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğretim Üyesi 1 Adayların;
-  Doktora   derecelerini   “İç   Mimarlık   ve   Çevre Tasarımı” alanında almış olmaları,
-  “Aydınlatma” alanında uzmanlaşmış olmaları,
-  İç  mekanda  aydınlatma  konusunda  ders  vermiş olmaları gerekmektedir.
05/08/2022-
19/08/2022
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Dr. Öğretim Üyesi 1 Adayların;
-  Lisans   ve   Doktora   derecelerini   “Matematik”   alanında almış olmaları,
-  Analiz,   topoloji,   geometri   ve   uygulamalı   matematik alanlarının  en  az  birisinde  akademik  çalışmalara  sahip olmaları gerekmektedir.
-  İngilizce ders verme, istatistik içerikli ders verme ve en az 6  ay  yurt  dışı  doktora  sonrası  araştırma  deneyimlerine
sahip olan adayların başvurularına öncelik verilecektir.
05/08/2022-
19/08/2022
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Dr. Öğretim Üyesi 1 Adayların;
-  Lisans    ve    Doktora    derecelerini    “Matematik”    veya “İstatistik” alanlarından birinden almış olmaları,
-  İstatistik     alanında     akademik     çalışmalara     sahip olmaları gerekmektedir.
-  İngilizce  ders  verme  ve  en  az  6  ay  yurt  dışı  doktora sonrası  araştırma   deneyimlerine  sahip  olan  adayların
başvurularına öncelik verilecektir.
05/08/2022-
19/08/2022


Duyurulur.