Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
4. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
5. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
6. Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alım ilanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alım ilanı
İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAMI UNVANI ADEDİ İLAN ÖZEL ŞARTI
2022401 Almus Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Profesör 1 Doktorasını ve doçentliğini analitik kimya alanında almış olmak ve su kalitesi konusunda çalışması olmak
2022402 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 Doçentliğini gıda teknolojisi alanında almış olmak ve et teknolojisi üzerine çalışması olmak.
2022403 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 Doktorasını sosyal bilgiler eğitimi alanında yapmış olup doçentliğini coğrafya eğitimi alanında almış olmak ve doğal afet eğitimi konusunda çalışması olmak
2022404 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 Doçentliğini beden eğitimi ve spor alanında almış olmak ve teniste performans ölçümü üzerine çalışması olmak.
2022405 Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yapmış olmak ve phubbing konusunda çalışması olmak
2022406 Adalet Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olup iç göç ve Türkiye’nin ekonomik entegrasyon sorunu konularında çalışması olmak. Yüksek lisans sonrası büro hizmetleri alanında kamuda en az 10 yıl iş deneyimi olmak
2022407 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıbbi farmakoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Deneysel ağrı ve deneysel parkinson konusunda çalışması olmak
2022408 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını sınıf eğitimi alanında yapmış olmak ve fermi problemleri konusunda çalışması olmak
2022409 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını matematik alanında yapmış olmak. Son üç yılda SCI veya SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az on makalesi bulunmak ve sabit nokta teorisi konusunda çalışmaları olmak
2022410 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
2022411 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı İletişim ve Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 Gazetecilik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Toplumsal iletişim ve kültür konusunda çalışması olmak.
2022412 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak ve Divan şairi Nedim’in şiirlerinde sosyal hayat ve halk bilimi unsurları konusunda çalışması olmak
2022413 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Fiziki Coğrafya Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını coğrafya alanında yapmış olmak ve termal konfor ve tarımsal arazi uygunluğu konularında çalışması olmak
2022414 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Yeniçağ Tarihi alanında yapmış olmak ve Osmanlı Dönemi iskan tarihi üzerine çalışmaları olmak
2022415 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinleri ve Tarihi Kıpçak Türkçesi konularında çalışması olmak. İlgili anabilim dalında öğretim elemanı olarak en az on yıl çalışma deneyimi olmak
2022416 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 Danişmendliler döneminde Niksar üzerine çalışmaları olmak
2022417 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını sanat tarihi alanında yapmış olup Bizans mimarisi ve mimari plastik konularında çalışmaları olmak
2022418 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olup Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde para ve istihdam konularında çalışması olmak
2022419 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Doktor Öğretim Üyesi 1 Cumhuriyet Dönemi siyasal partilerin kültür ve toplumsal kalkınma politikaları, basın-siyaset-din ilişkisi ve iç güvenlik konularında çalışmaları olup kamuda en az on beş yıl ders verme deneyimi olmak.
2022420 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını tefsir alanında yapmış olmak ve fıkıh usulü tefsir ilişkisi konusunda çalışması olmak
2022421 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisansını Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde, doktorasını iletişim bilimleri alanında yapmış olmak. Ölçek geliştirme, seçmen davranışları ve Türk Kültürü konularında çalışması olmak. En az on yıl öğretim elemanı olarak çalışma ve kurumlarda iletişim eğitimleri verme deneyimi olmak.
2022422 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını ebelik alanında yapmış olup prenatal bağlanma ve infertilite konularında çalışması olmak. Öğretim elemanı olarak en az beş yıl çalışma deneyimi olmak
2022423 Tokat Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını işletme alanında yapmış olup takıntılı tüketim, vergi affı ve ritüel tüketimi konularında çalışması olmak. Öğretim elemanı olarak en az beş yıl çalışma deneyimi olmak
2022424 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını tarla bitkileri anabilim dalında yapmış olup ayçiçeği ve tohumluk teknoloji alanlarında çalışmaları olmak. İlgili anabilim dalında öğretim elemanı olarak en az beş yıl çalışma deneyimi olmak.


Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
9. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
10. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
11. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 6 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
2. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname) 
3. Başlıca araştırma eseri
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
6. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
7. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
2. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
2. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
6. Doktora Tezi