Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:


1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
4. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
5. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
6. Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

 

İLAN
NO
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/
PROGRAMI
UNVANI ADEDİ İLAN ÖZEL ŞARTI
2022201 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1 Kanal preperasyonunda mikro çatlak oluşumunun mikro bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi konusunda çalışması olmak ve Endodonti alanında
kitap editörlüğü yapmış olmak
2022202 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Doçent 1 Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup
nanopartikül, antioksidan ve sensörler üzerine
çalışmaları olmak
2022203 İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Hadis Doçent 1 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri (Hadis) bilim
alanında almış olup rical ilmi alanında doktora yapmış olmak
2022204 Spor Bilimleri Fakültesi Beden
Eğitimi ve
Spor
Beden Eğitimi ve
Spor
Doçent 1 Doçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış
olup antrenman ve psikofizyoloji üzerine
çalışmaları olmak
2022205 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Zigoma implantı uygulaması sertifikasına sahip
olmak ve ortognatik cerrahi planlama üzerine
çalışması olmak
2022206 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Endodonti Doktor
Öğretim Üyesi
1 NiTi aletlerin şekillendirme sırasında çevresel ve dikey kuvvet değerlerinin ölçümü konusunda çalışması olmak ve dental volümetrik tomografi kurs sertifikasına sahip olmak
2022207 Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisansüstü eğitimlerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olup aidiyet ve bedensel engelli bireylerde sosyal hayata
entegrasyon üzerine çalışması olmak
2022208 Erbaa Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve
Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisansüstü eğitimlerini Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olup sosyal sorunlu tüketim, e- ticaret ve nöropazarlama konularında çalışması
olmak
2022209 Erbaa Meslek Yüksekokulu Tasarım Grafik Tasarımı Doktor
Öğretim Üyesi
1 Medya tasarımı alanında sanatta yeterlik yapmış olup kültürel miras, 3 boyutlu röleve çalışmalar, grafik tasarımı ve illüstrasyon ile ilgili çalışmaları olmak
2022210 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Atom ve Molekül Fiziği alanında yapmış olup virial hal denklemine göre plazma sıcaklığındaki termal özelliklerin incelenmesi konusunda çalışması olmak. Öğretim elemanı olarak optisyenlik programlarında çalışma deneyimine ve optisyenlik sertifikasına sahip
olmak
2022211 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Nükleer Fizik alanında yapmış olup aktinit dioksitlerin ısı kapasitesi ve termal iletkenliği ile ilgili çalışmaları olmak. Öğretim elemanı olarak optisyenlik programlarında çalışma deneyimine ve optisyenlik sertifikasına sahip
olmak
2022212 Fen-Edebiyat
Fakültesi
Sanat Tarihi Batı Sanatı ve
Çağdaş Sanat
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Klasik Arkeoloji alanında yapmış olup
nümizmatik üzerine çalışması olmak
2022213 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası
Hukuk
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Kamu Hukuku alanında yapmış olup
uluslararası hukukta sosyal haklar konusunda çalışması olmak
2022214 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Sayısal
Yöntemler
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olup bulanık hedef programı ve engelli istihdamına ilişkin
işverenlerin tutumu konularında çalışması olmak
2022215 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olup sanal takım performansı ve iş arkadaşlığı konularında
çalışması olmak
2022216 İslami İlimler
Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Din Eğitimi alanında yapmış olup Türk
Cumhuriyetlerinde din ve değerler eğitimi konusunda çalışması olmak
2022217 İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve
Belagatı
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olup Kur’an-ı Kerim’deki cümle yapılarıyla ilgili çalışması olmak. Yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı olarak çalışma deneyimi olmak.
2022218 İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış
olup Mevlevilik üzerine çalışması olmak
2022219 İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tefsir Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış
olup kıraat alanında çalışması olmak
2022220 Niksar Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olup muhasebe standartları, muhasebe mesleği ve
katılım sigortacılığı konusunda çalışması olmak
2022221 Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisans ve yüksek lisansını Orman Endüstri Mühendisliğinde, doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olup Ormancılık alanında eko-endüstriyel park tasarımı ve
optimizasyonu üzerine çalışması olmak
2022222 Niksar Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve
Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisansüstü eğitimlerini Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olup örgütsel davranışın karanlık tarafıyla ilgili kavramlararası ilişkiler üzerine
çalışmaları olmak
2022223 Niksar Uygulamalı Bilimler
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olup siyasal iletişim ve ikna konularında çalışması olmak
2022224 Pazar Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım
Hizmetleri
Evde Hasta Bakımı Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisansüstü eğitimlerini Halk Sağlığı alanında yapmış olup evde bakım ve evde sağlık hizmetleri üzerine çalışmaları olmak. Öğretim elemanı olarak evde hasta bakımı programlarında en az 5 yıl
çalışma deneyimi olmak
2022225 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olup sezaryen sonrası hemşirelik kuramı üzerine çalışması olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl öğretim
elemanı olarak çalışma deneyimi olmak.
2022226 Turhal Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Hibrid ve Elektrikli
Taşıtlar Teknolojisi
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Otomotiv alanında yapmış olup düşük ısı kayıplı motorlarda biyodizel kullanımının performans ve emisyon üzerine etkileri konusunda
çalışmaları olmak
2022227 Turhal Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Mekatronik Mühendisliği alanında
yapmış olup robotik ve otomasyon üzerine çalışmaları olmak
2022228 Yabancı Diller
Yüksekokulu
Yabancı
Diller
Yabancı Diller Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapmış
olup Farsça kelime ve cümle bilgisi üzerine
çalışması olmak
2022229 Zile Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir
Planlama
Mimari Restorasyon Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında yapmış olup geleneksel Türk evleri konusunda
çalışması olmak


Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/diş hekimliğinde uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı
veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata
uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/diş hekimliğinde uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
2. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4 Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik/diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata
uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik/diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
2. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
6. Doktora/Sanatta Yeterlik/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI
21 Haziran 2022 tarihli ve 31873 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan 2022208 nolu kadro ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.


İlan No


Birimi


Bölümü

Anabilim
Dalı/ Programı

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşçi Alacak Afyon Kocatepe Üniversitesi İşçi Alacak


Unvanı


Adedi


İlan Özel Şartı2022208Erbaa Meslek Yüksekokulu


Pazarlama ve Reklamcılık


Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Doktor Öğretim Üyesi1

Lisansüstü eğitimlerini Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olup sosyal sorumlu tüketim, e-ticaret ve nöropazarlama konularında
çalışması olmak

İlgililere ilanen duyurulur.

İPTAL İLANI

21 Haziran 2022 tarihli ve 31873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022212 nolu kadro ilanımız iptal edilmiştir.


İlan No


Birimi


Bölümü

Anabilim
Dalı/ Programı


Unvanı


Adedi


İlan Özel Şartı


2022212


Fen-Edebiyat Fakültesi


Sanat Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Doktor Öğretim Üyesi


1

Doktorasını Klasik Arkeoloji alanında yapmış olup nümizmatik üzerine çalışması olmak

İlgililere ilanen duyurulur.