Toros Üniversitesi Rektörlüğünden

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: https://www.toros.edu.tr/ dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilmeve-Atanma-olcutleri.pdf)
• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, (Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.) Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Torosuniversitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için – bilgi www.toros.edu.tr)
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
- Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde
“Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih edilir.

Alım Yapılacak Bölümler;
 

Fakülte /
Yüksekokul
Bölüm / Program Kadro Unvanı Kadro
Sayısı
Özel Şart Açıklama
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
(%100 İngilizce)
Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1 Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve Yazılım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1 Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1 Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Haberleşme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Profesör / Doçent/
Dr. Öğr. Üyesi
1 Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Kontrol alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, İşaret İşleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Asgari 2 eğitim öğretim yılı bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
Profesör 1 Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak, Elektrik Güç alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Geoteknik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Yöneylem alanında çalışmaları olmak veya Yöneylem Araştırması alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1 Mühendislik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Üretim Planlama, Ergonomi ve/veya Simülasyon (Benzetim) konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.