Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.


ALIM YAPILACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ALES / YABANCI DİL ŞARTI ÖZEL ŞART AÇIKLAMA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
/ FİZYOTERAPİ PROGRAMI
Öğretim Görevlisi 1 ALES EA: 70 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 ALES EA: 70
YÖKDİL: 50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Yükseköğrenim Kurumunda en az 2 eğitim öğretim yılı alanında ders yürütmüş olmak.
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 ALES EA: 70
YÖKDİL: 50
Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm Fakültelerinin ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisans yapmış olmak.BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Duyuru Başlama: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması ile başvuru süreci başlar.
Son Başvuru: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
• Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligiformlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx)
• YÖK formatlı Özgeçmiş
• Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında isteniyorsa Doktora diploması)
• ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
• YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
• Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası)
• Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
• 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet dökümü.

Açıklamalar:
1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140
Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı başvuru süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.