Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Gözden kaçırmayın

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI ( 20 Mayıs - 3 Haziran) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI ( 20 Mayıs - 3 Haziran)

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi 09.05.2022
Son Başvuru Tarihi 23.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi 25.05.2022
Sınava Giriş Tarihi 27.05.2022
Sonuçların Açıklama 31.05.2022

SIRA NO BİRİMİ KADRO UNVANI ADET ALES PUANI
(en az)
NİTELİK ARANILAN YABANCI DİL
1 Rektörlük
-Uzaktan Eğitim
Uygulama ve
Araştırma
Merkezinde
Görevlendirilmek
Üzere
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 EA:70 Üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans mezunu olup, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Uzaktan Eğitim yüksek
lisans programlarından birinden mezun olmak.
Öğretim Tasarımı, Ofis programları ve eğitim amaçlı görsel içerik
oluşturma araçlarına hâkim olmak. Açık ve Uzaktan Öğrenmede
Destek Hizmetleri konusunda çalışma tecrübesi olmak. ‘’Vmix’
programına ve yeşil perde çekimlerine hâkim olmak ve bu
doğrultuda uzaktan eğitim ilkelerine uygun içerik geliştirme
becerisine sahip olmak.
DSLR video kamera, mikrofon gibi video üretim araçlarını
kullanabilmek. Grafik tasarım, eğitsel video ve ders materyalleri
için özgün içerik geliştirip oluşturabilmek.
İngilizce
veya
Almanca

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikin 11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.
MUAFİYET:
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İSTENİLEN BELGELER:
1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Öğrenim Belgeleri ve transkript
5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri
6-Yabancı Dil Belgesi
7-Ales Belgesi (en az 70 puan)
8-2 adet fotoğraf
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi:
Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: uzem@tau.edu.tr, Tel: 0216 333 30 78 - 0216 333 30 79