Türk Eğitim-Sen olarak; merkez ve taşra teşkilatında büyük özveri ile görevini yerine getiren teknik hizmetler sınıfında görev yapan personellerin de hizmetin gereği olarak görev esnasında gerekli olan koruyucu giyim ve donanım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda; MEB’e talepte bulunduk.

Teftiş Kurulu Başkanlığı İdari Personeline Yönelik Seminer Teftiş Kurulu Başkanlığı İdari Personeline Yönelik Seminer

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin koruyucu giyim ve donanım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeni ile hak kaybı ve mağduriyet yaşadıkları yönünde sendikamıza bilgiler gelmektedir. Okul, kurum ve hizmet binalarının, onarım, tadilat, güçlendirme ve yeniden yapım işlerinde görev alan teknik hizmetler sınıfı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeller, hizmetin gereği olarak, görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donamım hizmetlerinden yararlanamadıkları için, koruyucu giyim ve donamım malzemelerini kendileri karşılamak zorunda kalmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak; merkez ve taşra teşkilatında büyük özveri ile görevini yerine getiren teknik hizmetler sınıfında görev yapan personellerin de hizmetin gereği olarak görev esnasında gerekli olan koruyucu giyim ve donanım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda; MEB’e talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız