Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:


İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ   : 24.05.2022
SON BAŞVURU TARİHİ   : 07.06.2022

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.
Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)         Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilgili istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
2)         Özgeçmiş ve yayın listesi
3)         Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf ( Barkotlu e-Devlet Çıktısı )
4)         Profesör ve Doçent kadroları için Doçentlik Belgesi
5)         Profesör kadroları için herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
6)         EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr)
7)         Noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)
8)         Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri ve Doçentler için 4 adet taşınabilir bellek, Profesörler için 6 adet taşınabilir bellek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ   VE   ARAŞTIRMA   GÖREVLİSİ   KADROLARI   İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)         www.thk.edu.tr internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
2)         Nüfus cüzdan örneği ( Barkotlu e-Devlet Çıktısı )
3)         Özgeçmiş, noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış lisans diploması, yüksek lisans diploması, transkript veya devam ediyor ise öğrenci belgesi
4)         Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

NOTLAR
1-         Adayların Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2-         İlana ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir. BAŞVURU YERİ VE
İLETİŞİM
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60


Fakülte/MYO


Bölüm


Adet


Unvan


Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

 • Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

 • Tercihen bu alanda doktora sonrası akademik çalışmalar yapmış olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 • Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

 • Tercihen bu alanda doktora sonrası akademik çalışmalar yapmış olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1

Araştırma
Görevlisi

 • Lisans derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümünden almış olmak.Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
1
Doçent

 • Doktora veya doçentlik unvanlarının en az birini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
1
Dr. Öğr. Üyesi

 • Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.


Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
1
Doçent

 • Doktora veya doçentlik unvanlarının en az birini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
1
Dr. Öğr. Üyesi

 • Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

 • Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

 • Tercihen Makine Teorisi ve Dinamiği alanında çalışmaları olmak.

 • SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay Mühendisliği (İngilizce)
1Dr. Öğretim Üyesi

 • Doktora derecesini Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
1
Öğretim Görevlisi

 • Lisans derecesini Uzay Mühendisliği, Yüksek Lisans derecesini Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarından birinden almış olmak

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.


1


Araştırma Görevlisi

 • Lisans derecesini Uzay Mühendisliği bölümünden almış olmak.

 • Yüksek lisansını/doktorasını Havacılık ve Uzay veya Uzay Mühendisliği alanında yapıyor/yapacak olmak.


Uçak Mühendisliği (İngilizce)


1


Profesör

 • Doktora Derecesini ve Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak.

 • Tercihen gravitasyon ve yörünge mekaniği konularında çalışmaları olmak.

 • Uçak/Uzay Mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde dersler vermiş olmak.

 • SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınlanmış doçentlik sonrası yayınları olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanıDr. Öğretim Üyesi

 • Doktora derecesini Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.1Öğretim Görevlisi

 • Yüksek Lisans derecesini Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanında almış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.


1


Araştırma Görevlisi

 • Lisans derecesini Uçak Mühendisliği bölümünden almış olmak.

 • Yüksek lisansını/doktorasını Havacılık ve Uzay veya Uçak Mühendisliği alanında yapıyor/yapacak olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)


1

Dr. Öğretim Üyesi

 • Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinin en az birini Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

 • Tercihen İş analitiği, veri bilimi, veri madenciliği ve kurumsal kaynak planlama alanlarından en az birinde çalışmaları olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.