2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Genel Şartlar

1-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.
2- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır. 
3- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

Genel Açıklamalar

1- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
2- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
3- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
4- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
5-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

- Özgeçmiş
- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; 1. Lisans 2. Yüksek Lisans 3. Doktora
- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti
- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

 

Duyuru Başlama Tarihi 23.06.2022
Son Başvuru Tarihi 07.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi 19.07.2022
Sınav Giriş Tarihi 22.07.2022
Sonuç Açıklama Tarihi 27.07.2022


Sonuçların Açıklanacağı Adres: http://www.usak.edu.tr
 

Kadro
No
Unvan Derece Birim Bölüm Program/Anabilim
/Anasanat Dalı
Adet İlan Açıklaması
154204 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI
BİRİM)
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ENDODONTİ 1 Uzmanlığını    veya    Doktorasını    Endodonti alanında tamamlamış olmak.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:
 

* Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar:

1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
** Adayların salt okunur USB/CD/DVD’ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.
** Son Başvuru Tarihi: 07.07.2022 mesai bitimine kadardır.
 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

 

Kadro
No
Unvan Derece Birim Bölüm Program/Anabilim
/Anasanat Dalı
Adet İlan Açıklaması
154921 DOÇENT 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
154626 DOÇENT 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
154667 DOÇENT 1 DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
154155 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ORTODONTİ 1 Uzmanlığını   veya   Doktorasını   Ortodonti
alanında tamamlamış olmak.
154447 DOÇENT 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Doçentliğini  ilgili alanda almış olmak.  Aile çevresi    ve    çocuklarda    duygusal    zeka konusunda bilimsel çalışması olmak.
154556 DOÇENT 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 Doçentliğini    Matematik    alanında    almış
olmak.
155047 PROFESÖR 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİ
1 Aile     Eğitimi     veya     Çocukla     iletişim
konularında bilimsel çalışması olmak.
154952 PROFESÖR 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 Doçentliğini  Okul  Öncesi  Eğitimi  alanında almış olmak. Okul öncesi dönemde ebeveyn beklentileri   konusunda   bilimsel   çalışması olmak.
154980 DOÇENT 1 EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA
TEKNOLOJİSİ
1 Doçentliğini   Gıda   Mühendisliği   alanında
almış   olmak.   Toz   gıda   ürünleri   üzerine bilimsel çalışması olmak.
154987 PROFESÖR 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI
MATEMATİK
1 Doçentliğini    Matematik    alanında    almış
olmak. Modelleme ve kesirli analiz alanında
bilimsel çalışması olmak.
154203 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT ULUSLARARASI
İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME
1 Doktorasını ilgili alanda almış olmak. Sağlık
ekonomisi     alanında     bilimsel     çalışması
olmak.
154593 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ İKTİSAT 1 Doktorasını  İktisat  alanında  yapmış  olmak. Finansal erişim ve emeklilik fonları üzerine
bilimsel çalışması olmak.
154563 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 Doktorasını  Siyaset  Bilimi  ve  Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında yapmış olmak.
154393 PROFESÖR 1 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT ULUSLARARASI
İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME
1 Doçentliğini   Uluslararası   İktisat   alanında almış    olmak.    Finansal    erişim    alanında
bilimsel çalışması olmak.
155094 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ
MİMARLIK RESTORASYON 1 Yüksek    lisans    ve    doktorasını    Mimari Restorasyon    Anabilim    Dalında     yapmış olmak.   Restorasyon   alanında   çalışmaları olmak.
154575 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİRCİLİK 1 Yüksek lisans ve doktorasını Şehir ve Bölge Planlama  Anabilim  Dalında  yapmış  olmak. Ulaşım alanında çalışmaları olmak.
154201 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI 1 Oküloplastik    cerrahi    konusunda    eğitim almış olmak.
154679 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM
1 Jinekolojik  rekonstruktif cerrahi  konusunda
eğitim almış olmak.
154892 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP 1 Çocuk   ileri   yaşam   desteği   ve   mekanik
ventilasyon konularında eğitim almış olmak.
154660 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
1 Pediatrik Nöroloji konusunda yandal yapmış
olmak.
155064 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
1 Pediatrik Nütrsiyon konusunda eğitim almış
olmak ve Yenidoğan yoğun bakımı alanında
deneyimli olmak.
154428 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR
1 Eğitici eğitimi almış olmak.
154335 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR
1 Eğitici eğitimi almış olmak.
154549 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE
REHABİLİTASYON
1 Nöralterapi konusunda eğitim almış olmak.
154283 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI 1 Toplum temelli ruhsal bozukluklar ve yaşam kalitesi konusunda çalışmaları olmak.
154513 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 Metabolik  sendrom  konusunda  çalışmaları
olmak.
154524 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ 1 Radyoloji  alanında  Tıpta  Uzmanlık  Eğitimi almış olmak.
154193 PROFESÖR 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
İÇ HASTALIKLARI 1 Nefroloji alanında yandal yapmış olmak.