Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
 

Duyuru Başlama Tarihi

Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir.

Son Başvuru Tarihi

Resmî Gazete’de Yayım tarihinden 15 gün sonra

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim
Görevlisi kadroları için)

22.08.2022 *

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi
kadroları için)

24.08.2022 *

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)

25.08.2022 *BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:
 

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazete’de yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.

NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.


FAKÜLTE / SHMYO

BÖLÜM / PROGRAM /
ABD


İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI


KADRO UNVANI


KADRO SAYISI


İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Grafik Tasarım, Animasyon, Görsel İletişim Tasarım alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1


İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Grafik Tasarım, Animasyon, Görsel İletişim Tasarım alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

İletişim Fakültesi ya da Sanat Tasarım Fakülteleri'nin Görsel İletişim Tasarım, Grafik Tasarım, Animasyon, Yeni Medya, Reklam Tasarımı bölümlerinin birinden mezun olup bu alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor
olmak.

Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Plastik Sanatlar, Görsel Sanatlar veya Grafik Tasarım alanlarının birinden Doçentlik unvanına sahip olmak.

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim, İletişim Bilimleri ya da İletişim Çalışmaları alanlarının birinde Doçent unvanına sahip olmak.

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim, Grafik, İletişim Bilimleri ya da İletişim Çalışmaları alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler
ve Tanıtım

Halkla İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Reklam Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, ilgili alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.

Arş. Gör.

1

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

İngilizce
Mütercim ve Tercümanlık


Çeviribilim alanında doktora yapmış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji lisans mezunu olmak, psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji lisans mezunu olmak, Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş. Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İng.)

Psikoloji veya PDR lisans mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alacak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alacak

1

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Psikoloji (İng.)

Psikoloji lisans mezunu olmak, Psikoloji alanlarının herhangi birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş. Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

1

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Tarih

Tarih alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği
(İng.)

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng.)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng.)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Arş. Gör.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik (İng.)

Tıp Fakültesi mezunu olup Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İng.)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak ve Haberleşme alanında uzmanlaşmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.)

Biyolojik Bilimler lisans mezunu olup; Moleküler Biyoloji ya da Nörobilim alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.)

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup; bu alanlarda yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.


Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Alanında doktora yapmış
olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları alanlarında Doktora yapmış olmak veya Hemşirelik alanında Doktora yapmış olup, transkriptinde İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları derslerini almış olduğunu belgelendirmek.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları alanlarında doktora yapıyor olmak veya Hemşirelik alanında Doktora yapıyor olup, transkriptinde İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları derslerini almış olduğunu belgelendirmek.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, transkriptinde Halk Sağlığı Hemşireliği derslerini almış
olduğunu belgelendirmek.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisansını tamamlanmış ve aynı alanda doktoraya devam ediyor olmak

Öğr. Gör.

2

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği alanlarının birinde Doktora/Uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çevre Sağlığı

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Optisyenlik önlisans programı mezunu olmak ve herhangi bir bölümden en az lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Öğr. Gör.

2

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü alanında lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Diyaliz

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak.

Öğr. Gör.

1

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi

Üroloji

Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi


Üroloji

Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi (İng.)

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)

Tıbbi Genetik

Tıbbi Genetik alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği
Fakültesi

Endodonti

Endodonti alanında doktora/ uzmanlık yapmış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği
Fakültesi

Ortodonti

Ortodonti alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör

1


Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doçent unvanına sahip
olmak.

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği
Fakültesi (İng.)

Endodonti

Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği
Fakültesi (İng.)

Ortodonti

Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)

Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora/uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)

Periodontoloji

Periodontoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)

Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. üyesi

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Ceza Adaleti

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Doktorasını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ya da Genel Kamu Hukuku bilim alanlarının birinde almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Adli Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi