MEB Kadrolarında görev yapan devlet memurları yıl içerisinde üstün başarı belgesi alması durumunda ödül verilmesi için teklif edilmek zorunda mıdır?

Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri Konulu Çalıştay Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri Konulu Çalıştay

MEB kadrolarında görev yapan devlet mamurlarına ödül verilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge’de düzenlenmiştir. Yönergeye göre ödül verilebilmesi için gereken şartlar 11. madde de açıklanmış olup bu şartlar arasında üstün başarı belgesi alma şartı bulunmaktadır.

Peki üstün başarı belgesi alan herkes ödül için teklif edilmek zorunda mıdır? Sorusunun cevabı ise yönergenin 14. Maddesinde düzenlenmiştir. 14. Maddenin b fıkrasında “b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirerek ilgili belgelerle birlikte değerlendirme komisyonuna göndermek.” düzenlemesine yer verilmiş olup düzenleme uyarınca disiplin amirleri üstün başarı belgesi alan tüm devlet memurlarını ödül için ilgili makamlara teklif etmek zorundadır.

Bu durumda üstün başarı belgesi alan devlet memurları ödül verilmesi için ilgili makamlara teklif edilmek zorundadır.