Osman Cem ÇAKMAK Öğretmenimiz Tarafından Özenle Hazırlanan Uzman Ve Başöğretmenlik Sınavlarına Hazırlık; Ders Notları, Kavram Haritaları Ve Deneme Sınavları

KISA KISA NOTLAR SERİSİ;

E-KİTAP- Uzman Öğretmenlik Programı Kısa Notlar Serisini indirmek için tıklayınız.

Bu PDF dokümanı aşağıdaki konuları içermektedir.

 1. Farklılaştırılmış Öğretim
 2. Farklılaştırılmış Öğretim-2
 3. Kavram Öğretimi   
 4. Öğretim İlkeleri 
 5. Test Geliştirme ve Madde Soru Türleri
 6. PDR Modelleri 
 7. BEP İçerisinde Yer Alması Gereken Ögeler
 8. AR-GE Çalışmaları
 9. Kapsayıcı Eğitim 
 10. Kapsayıcı Eğitim 2
 11. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 2  
 12. Sosyal Etkileşim ve İletişim  
 13. Dijital Yetkinlik
 14. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri 
 15. Gelişen Teknolojiler - Mevcut ve Yakın Gelecekteki Teknolojik Eğilimler
 16. Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı

GENİŞ KONU ÖZETLERİ SERİSİ;

Geniş Özet-1: Farklılaştırılmış Öğretim indirmek için tıklayınız.

Geniş Özet-2: Farklılaştırılmış Öğretimde Öğretmen Rolleri indirmek için tıklayınız.

Geniş Özet-3: Kavramlar ve Kavram Öğretimi indirmek için tıklayınız.

Geniş Özet-4: Okul Dışı Öğrenme ve Öğrenme Kavramı indirmek için tıklayınız.

Geniş Özet-5: Öğretim Stratejileri indirmek için tıklayınız.

Geniş Özet-6: Öğretim İlkeleri indirmek için tıklayınız.

Geniş Özet-7: Eğitim Sisteminin Hedefleri indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-8: Hata Türleri indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-9: Özel Eğitim Ve Rehberlik indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-10: Ebeveynlik Tarzları indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-11: Rehberlik ve Araştrıma Merkezine Yönlendirme indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-12: Özel Yetenek indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-13: Arge Çalışmaları 1 indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-14: Arge Çalışmaları 2 indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-15: Arge Çalışmaları 3 indirmek için tıklayınız. 

Geniş Özet-16: Eğitimde Kapsayıcılık indirmek için tıklayınız.

🎯Geniş Özet-17: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği indirmek için tıklayınız.

KAVRAM HARİTALARI SERİSİ;

E-KİTAP-Uzman Öğretmenlik Kavram Haritaları Serisini indirmek için tıklayınız.

Bu PDF dokümanı aşağıdaki konuları içermektedir. Bu dosyayı indirdiğiniz takdirde aşagıdaki modülleri indirmenize gerek yoktur.

Kavram Haritaları-1:  indirmek için tıklayınız.

Kavram Haritaları-2: indirmek için tıklayınız.   

Kavram Haritaları-3: indirmek için tıklayınız.  

Kavram Haritaları-4: indirmek için tıklayınız.   

Kavram Haritaları-5: indirmek için tıklayınız.

Kavram Haritaları-6: indirmek için tıklayınız.

Kavram Haritaları-7: indirmek için tıklayınız.

Kavram Haritaları-8: indirmek için tıklayınız.

Kavram Haritaları-9: indirmek için tıklayınız.

Kavram Haritaları-10: indirmek için tıklayınız.

DENEME SINAVLARI SERİSİ;

Deneme Sınavı-1: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-2: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-3: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-4: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-5: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-6: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-7: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-8: indirmek için tıklayınız.  (🎯=Dikkat dosya yenilenmiştir.)

Deneme Sınavı-9: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-10: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-10: indirmek için tıklayınız.

YÖK Başkanı Özvar: KPSS'yle ilgili ön incelemeyi neticelendirdik YÖK Başkanı Özvar: KPSS'yle ilgili ön incelemeyi neticelendirdik

Deneme Sınavı-11: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-12: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-13: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-14: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-15: indirmek için tıklayınız.

Deneme Sınavı-16: indirmek için tıklayınız.

🎯Deneme Sınavı-17: indirmek için tıklayınız.

BİLGİ KARTLARI BİLLBOARD SERİSİ 

Bilgi Kartları-1: Modül -1 Farklılaştılmış Öğretim-1 indirmek için tıklayınız.

Bilgi Kartları-2: Modül -1 Farklılaştılmış Öğretim-2 indirmek için tıklayınız.

Bilgi Kartları-3: Modül -1 Farklılaştılmış Öğretim-3 indirmek için tıklayınız.

Bilgi Kartları-4: Modül -1  Eğitim Proğramı ve Proğram Türleri indirmek için tıklayınız.

Bilgi Kartları-5: Modül -1  Proğram Değerlendirmenin Amacı ve İşlevi indirmek için tıklayınız.

Bilgi Kartları-6: Modül -1  Kavramlar ve Kavram Öğretimi indirmek için tıklayınız.

Bilgi Kartları-7: Modül -1   Kavramlar ve Kavram Öğretim 2 indirmek için tıklayınız.

🎯Bilgi Kartları-8: Modül -1   Okul Dışı Öğrenme indirmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ İSİMLER SERİSİ

E-KİTAP- Önemli İsimler indirmek için tıklayınız.

Bu PDF dokümanı aşağıdaki konuları içermektedir. Bu dosyayı indirdiğiniz takdirde aşagıdaki modülleri indirmenize gerek yoktur.

Önemli İsimler-1: indirmek için tıklayınız.

Önemli İsimler-2: indirmek için tıklayınız.

Önemli İsimler-3: indirmek için tıklayınız.

🎯Önemli İsimler-4: indirmek için tıklayınız.

🎯=Yeni yüklediğimiz dosyalar.

Osman Cem ÇAKMAK Öğretmenimiz ürettikçe haberimiz güncellenecektir.

Osman Cem ÇAKMAK  Öğretmenimize eğitim camiası adına sonsuz teşekkürler.

Ayrıca;

Uzman Ve Başöğretmenlik Sınavlarına Hazırlık; Modül Müdül Deneme Sınavları Ve Soru Föyleri METİN ÖZDAMARLAR