Memur-Sen’e bağlı Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Eğitim ve İstişare” toplantısı düzenledi.

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk de katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın, “Bizim verdiğimiz mücadele; engelli bireylerin hakları konusunda eksiklerin tamamlanması ve uygulama noktasındaki sorunların giderilmesi adınadır. Bu bağlamda dezavantajlı gruplar için ilgili yönetmelikler titizlikle uygulanmalı ve pratikte ortaya çıkan sorunlar tespit edilerek üzerine gidilmelidir” dedi.

Gözden kaçırmayın

İnternete bağlan ama bağımlı olma İnternete bağlan ama bağımlı olma

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu tarafından düzenlenen eğitim ve istişare toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaaslan, Engelliler Komisyonu Yönetimi ve Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen bünyesindeki hiçbir komisyonun formalite icabı kurulmadığının altını çizerek, “Bizim insani değerler noktasındaki anlayışımız samimiyetimizin, inanmışlığımızın bir gereğidir. Dünya nüfusunun 15’ini Türkiye nüfusunun ise %12,3’ünü engelli bireylerin oluşturduğunun farkındayız ve komisyon çalışmalarımızı tamamen bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızı bir komisyona özgüleyerek daha verimli hale getirme noktasında gayretimiz hep devam edecek. Bizler fıtrat, merhamet ve adalet medeniyetiyiz. Bütün dezavantajlı gruplarda olduğu gibi engelliler karşısında da insani, tutarlı, adil bir yaklaşımı inanç değerlerimizden süzerek aldık. Bu unsurlar göz önüne alındığında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın önemi daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.

tocengelli1Yalçın, engellilerin bağımsız, sosyal bütünleşme, toplumsal yaşama katılım haklarını içeren 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin tekrar ele alınması gerektiğini de vurgulayarak, “Asıl sorun teoride değil pratiktedir. Bizim verdiğimiz mücadele; engelli bireylerin hakları konusunda eksiklerin tamamlanması ve uygulama noktasındaki sorunların giderilmesi adınadır. Bu bağlamda dezavantajlı gruplar için ilgili yönetmelikler titizlikle uygulanmalı ve pratikte ortaya çıkan sorunlar tespit edilerek üzerine gidilmelidir. Özellikle yasaları uygulamayarak ayrımcılığa neden olan kişi ve kurumlara karşı etkin tedbirler alınmalı, gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Atılması gereken adımların ve geliştirilmesi gereken noktaların farkında olduklarını söyleyen Ali Yalçın, bu sorunları örgütlü ve sistematik biçimde gündeme taşımanın önemine vurgu yaparak, “Memur-Sen Konfederasyonu olarak bizler üretilen politikaların medeniyetimizden miras kalan şuurla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Bu bağlamda engelli haklarını insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek, engelli kardeşlerimizin sosyal hayata tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Öztürk: Hayata ve umuda engel olanları ve engelleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, engelliler haftasında düzenlenen programdan son derece memnun olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu üyelerine teşekkür ederek “10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın engeli bulunan bireylerin daha iyi şartlarda yaşaması, daha iyi çalışma şartlarına sahip olması, eşitlik zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir miladın oluşmasına kapı aralamasını temenni ediyorum” diye konuştu. 

Engelliler Komisyonu’nun sendikal çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Öztürk, teşkilat çalışmalarıyla kapasitelerini artırarak engelli kamu görevlilerinin mali ve özlük hakları için daha nitelikli çalışmaların yapılacağına inandığını söyledi. Engelliler Komisyonu’nun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla teşkilat yapısını güçlendirdiğini ifade eden Öztürk “Sendikal mücadelede örgütlü gücümüzü, tecrübelerimizle, fikirlerimizle, farklılıklarımızla birleştirelim, sorunları hep birlikte çözelim. Fikirle, mevzuatla, hukukla, anlayışla ve bakışla, hayata ve umuda engel olanları ve engelleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Ülkemizin en büyük, en güçlü, en örgütlü emek hareketi Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak bizler; emeğin değerini bulması, insan onurunun korunması ve ekmeğin büyümesi için sorumluluk almış, milyonlarca kamu görevlisinin sesine ses olmuş bir örgütlenmeyiz” diyen Öztürk “Kamu görevlileri içerisinde kadınından gencine, engellisinden emeklisine kadar toplumun her kesiminde örgütlüyüz ve onların emeğinin hakkı için gayret içindeyiz. Engelli kamu görevlilerinin örgütlenmesi ve güçlü olması bu noktada mücadelemize güç katıyor” diyerek sözlerini noktaladı. 

Karaaslan: Herkes için engelsiz bir dünya için çalışıyoruz

Programda bir selamlama konuşması yapan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaaslan ise kamuda çalışan 45 bin engellinin Memur-Sen’e üye olduğunu belirterek “Engelliler komisyonu olarak engelli haklarını insan hakkı bakış açısıyla veren, emeğin alın terinin hakkını alma mücadelesi ile çalışma barışını tesis etmeyi hedefleyen, başta engelli kamu görevlileri olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata tam, eşit ve etkin katılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamunun engelli istihdamındaki rolüne vurgu yapan Karaaslan “Engeli bulunan bireylerin istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam etmesinin yanında çalışma şartları, kariyer imkanları, mali, sosyal ve özlük hakları konusunda bütünüyle eşitliği mümkün kılacak bir zeminin inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Engelli kamu görevlilerinin insan onuruna uygun ücret, çalışma ortamı ve şartlarına kavuşturulması, sosyal yaşama erişimin mümkün kılınması, hak temelli bir kamu yönetimi anlayışıyla muhatap olması noktasında bugünün milat olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Buran: Engelliliği ortadan kaldıramasak dahi engel üreten mevzuatı değiştirebiliriz

Programda konuşan Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Sefa Buran ise Türkiye’de toplam nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 50,3 iken, engelli nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 22 civarında olduğunu belirterek “Engelli vatandaşlarımızı toplumdan soyutlamak yerine, onları toplumun bir parçası olarak görmek, aktif ve katılımcı bireyler olmasını sağlamak başta devlet mekanizması ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin öncelikli ve asli görevidir” diye konuştu.

Memur-Sen’in toplu sözleşme masadında engelliler adına önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Buran, “Engelliliği ortadan kaldıramasak dahi, engelleyen bakışı önleyerek, engel üreten mevzuatı değiştirerek, merhametle birlikte adaleti de tesis ederek engellilerin müreffeh ve insan onuruna yakışır yaşam sürmesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

15 Mayıs öncesinde düzenlenen toplantının Memur-Sen için önemine dikkat çeken Buran “10 – 16 Mayıs Engelliler Haftasının engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyor, toplumsal farkındalıkla engelleri daha güçlü aşacağımızı ümit ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu tarafından Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen eğitim ve istişare toplantısı 3 gün sürecek. Toplantıda teşkilat çalışmaları, çalışma hayatı, kamu görevlileri sendikacılığına ilişkin eğitimlerin yanı sıra istişare toplantıları gerçekleştirilecek.