Milli Eğitim Bakanlığı yaz okullarında görev alan öğretmenlere ek hizmet puanı verilebileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Kayseri Valiliği'ne gönderdiği görüş yazısında "Bu baglamda, Destekleme ve Yetistirme Kursları ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz hükümlerince yapılmakta olup ilgi (c) Yönetmeligin 2. maddesinin 5. bendinde: "Millî Egitim Bakanlıgı Destekleme ve Yetistirme Kursları Yönergesi ve Ilkokullarda Yetistirme Programı (IYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten egitim kurumu yöneticisi ve ögretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükmü yer almaktadır. Yaz okulları kapsamında açılan kurslar da Destekleme ve Yetistirme kursu kapsamında açıldıgından ilgi (c) yönetmelik kapsamında degerlendirilebilecegi mütalaa edilmektedir." görüşüne yer verilerek yaz okulunda görev alan öğretmelere ek hizmet puanı verilmesi gerektiğini bildirdi.

AES: Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşlar İle Yeniden Ele Alınsın! AES: Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşlar İle Yeniden Ele Alınsın!