İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği'nin (İNOGİT) proje koordinatörü olduğu, Teftiş Kurulu Başkanlığının ise proje ortağı olarak yer aldığı Yeşili Düşünen Girişimci Gençlik (Green Thinking Entrepreneur Youth) 2019-3-TR01-KA205-080177 projesinin üçüncü faaliyeti gerçekleştirildi.

Yeşili Düşünen Girişimci Gençlik (Green Thinking Entrepreneur Youth) Projesinin Berlin/Almanya Hareketliliği Gerçekleştirildi

Öğretim ve Yöntem Teknikleri "Dini Musiki Kursu" Tamamlandı Öğretim ve Yöntem Teknikleri "Dini Musiki Kursu" Tamamlandı

Çevre-iklim alanında faaliyet gösteren İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği (İNOGİT); işletmeler, kamu kurumları ve eğitim kurumlarına "Yeşil Düşünen Girişimci Gençlik" öğretimi için materyal desteği sağlayarak gençlerin çevre okuryazarı ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bir model oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

3-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Learning/Teaching/Training (LTT) Activities Programı kapsamında düzenlenen proje faaliyetlerine Başkanlığımız adına Bakanlık Müfettişleri Battal BİNGÖL, Faruk NORŞENLİ ve Müslüm KANTAR katıldı.

Proje kapsamında çeşitli toplantılar yapılarak, girişimci faaliyetleri yerinde incelendi. Gençlerin çevre-iklim ve yenilenebilir enerji konularında farkındalıklarının artırılması ve proaktif bir çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Proje sonuçlarının alanda görevli tüm aktörlere ulaştırılabilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu ve hareketlilik tamamlandı.