Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Ağustos - 12 Eylül)

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 1(bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan No 2022/4

Pozisyon Unvanı Avukat

Adet 1

Aranılan Nitelikler 

Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak

-Hukuk Fakültesinden mezun olmak

-Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak