İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 Akademik Personel alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 Akademik Personel alıyor
Abone ol
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR
A-Profesör kadroları için
• Profesör kadroları daimi statüdür.
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (5) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

B-Doçent kadroları için
• Doçent kadroları daimi statüdedir.
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir. • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

C-Doktor Öğretim Üyesi kadroları için
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.
• https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmektedir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

D-Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Görevlisi kadroları için
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevliliği kadrosuna başvuru için alanında en az 80 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 03.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

Başvurularda İstenen Belgeler
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,
• Özgeçmiş,
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
• Lisans diploması ve transkript (aslı veya aslı gibidir onaylı),
• Tezli Yüksek lisans diploması / doktora diploması ve transkript belgesi (aslı veya aslı gibidir onaylı),
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,
• Halen öğrenci olanlardan öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora),
• İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı),
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı),
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,

Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.
Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

• Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. E-Öğretim Üyesi dışındaki Araştırma Görevlisi kadroları için
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50’inci maddesinin (d) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.
• ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
• Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

Başvurularda İstenen Belgeler
• Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,
• Özgeçmiş,
• Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
• Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,
• Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,
• Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi,
• Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora),
• İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),
• ALES sonuç belgesi (internet çıktısı),
• YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı),
• Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,

Not: Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
• Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

SIRAFAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANKAD. DER.ADETİHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER
1,Edebiyat FakültesiFelsefeTürk Felsefesi TarihiProfesör11Doçentlik unvanını Felsefe ve Din Bilimleri (İslam Felsefesi) alanında almış olmak. 13.-16. yüzyıllar arası İslam düşüncesinde metafizik, ahlak ve siyaset felsefesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2,Edebiyat FakültesiFelsefeİslam FelsefesiProfesör11Doçentlik unvanını Felsefe Bilim alanında almış olmak. İslam felsefesinin yenilenme dönemiyle ve Fahreddin er-Razi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
3,Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiProfesör11Doçentlik unvanını sosyoloji alanında almış olmak. Müzik beğenilerinin sosyolojisi ve Türkiye'de müzik kültürü alanında sosyolojik çalışmalar yapmış olmak.
4,Eğitim Bilimleri FakültesiEğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProfesör11Doçentlik unvanını Eğitim psikolojisi alanında almış olmak. Psikolojik sağlamlık, karakter güçleri, ölçek geliştirme, manevi yönelimli psikolojik danışma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
5,Eğitim Bilimleri FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiProfesör11Doktorasını ve Doçentlik unvanını Matematik Eğitimi alanında almış olmak. Lisans matematiğinin öğretiminde teknoloji kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
6,İslami İlimlerİslam Felsefesi ve Dinler Tarihi BölümüDinler TarihiProfesör11Ortodoks Hristiyan kiliseleri, kiliselerin kurumsal yapıları, faaliyetleri, yönetim süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
7,Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiProfesör11Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Harmonik Analiz, Singular İntegral Teori, Riesz Dönüşümleri ve Uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
8,Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiFizik MühendisliğiFizik MühendisliğiProfesör11Vakum ve nükleer madde ortamında standart ve egzotik hadronlar özellikle pentakuarklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
9,Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiProfesör11Yüksek lisans ve doktorasını Turizm işletmeciliği alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Turizm bilim alanında almış olmak. Turist davranışları alanında çalışmalar yapmış olmak.
10,Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve Edebiyatlarıİspanyol Dili ve EdebiyatıDoçent31Doçentlik unvanını İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmak. Modern edebiyat, modern şiir, çeviri alanında uzmanlaşmış olmak.
11,Eğitim Bilimleri FakültesiEğitim BilimleriHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiDoçent21Doçentlik unvanını yetişkin eğitimi alanında almış olmak. Dönüşümcü liderlik ve araştırma ve öğretim öz-yeterliliği, insan kaynakları geliştirme, yükseköğretim, motivasyon kuramları ve yetişkin motivasyonu, kültür, eğitimde uluslararasılaşma ve nitel araştırmalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
12,Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiMakine MühendisliğiDoçent21İçten yanmalı motorlarda hidrojen - metan yanması, hibrit taşıtlar ve nanopartikül katkılı soğutma sıvılarında ısı transferi üzerine uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak.
13,Sanat, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıDoçent21Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Dijital oyunların ideolojisi ve dramaturjisi ile dijital iletişim üzerine çalışmalar yapmış olmak. Animasyon dersleri vermiş olmak.
14,Siyasal Bilgiler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiDoçent31Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak. Enerji ekonomisi, petrol fiyatları ve cari açık konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
15,Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi TarihDoçent31Fransa ve Hindistan siyasi tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
16,Edebiyat FakültesiFelsefeFelsefe TarihiDr. Öğr. Üyesi31Modern Felsefe, Alman İdealizmi ile modern felsefede mantık ve metafizik ilişkisi üzerine çalışmış olmak ve bu alanlarla ilgili yayınları bulunmak.
17,Edebiyat FakültesiPsikolojiKlinik PsikolojiDr. Öğr. Üyesi51Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak. Klinik psikoloji alanında teknoloji kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
18,Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiDr. Öğr. Üyesi21Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Bilgi, bilim sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
19,Hukuk FakültesiÖzel Hukukİş ve Sosyal Güvenlik HukukuDr. Öğr. Üyesi41Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarının her birinden Türkçe ve yabancı dilde çalışmalar yapmış olmak.
20,İslami İlimler Fakültesiİslam Tarıhı̇ ve İslamı̇ Türk Edebı̇yatıSiyer-i Nebi ve İslam TarihiDr. Öğr. Üyesi21Osmanlı tarihi ve kurumları ile Osmanlı’da kadın konularında çalışmalar yapmış olmak.
21,Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıDr. Öğr. Üyesi51Doktorasının bilgisayar mühendisliği alanında yapmış olmak, İnsan bilgisayar etkileşimi alanında çalışmaları olmak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.
22,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikDr. Öğr. Üyesi21İklim değişikliğinin yağış türleri üzerine etkileri, yağış türlerini ayıran kritik sıcaklıkların belirlenmesi ve kaos teorisinin meteorolojik değişkenlere uygulanması konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmak.
23,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstatistikİstatistik TeorisiDr. Öğr. Üyesi51Yüksek lisans ve doktorasını İstatistik alanında yapmış olmak. Genelleştirilmiş olasılık dağılımları ve genelleştirilmiş doğrusal modeller üzerine çalışmaları ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak.
24,Sanat, Tasarım ve Mimarlık FakültesiSahne Sanatları BölümüDrama Yazarlığı ve DramaturjiDr. Öğr. Üyesi51Türk Dili Edebiyatı ve Modern Tiyatro alanında anlatı, anlatı bilim, yapı söküm, mit ve masal konularında çalışmalar yapmış olmak. Özgün tiyatro eseri yayımlamış olmak.
25,Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKarşılaştırmalı SiyasetDr. Öğr. Üyesi51Karşılaştırmalı siyaset ve siyasi tarih alanında çalışmaları olmak. Dini azınlıklar konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
26,İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüKıraat İlmi Anabilim DalıÖğr. Gör.41Temel İslam Bilimleri alanında kıraatle ilgili bir konuda yüksek lisans yapmış olmak, Kur’an-ı Kerim tilavetinde ulusal veya uluslararası yarışmalarda derece almış olmak. Lisans düzeyinde en az beş yıl ders sunum tecrübesine sahip olmak
27,Sanat Tasarım ve Mimarlık FakültesiSahne Sanatları BölümüTiyatro Anasanat DalıÖğr. Gör.61Lisans ve Tezli yüksek lisans eğitimini Tiyatro programında tamamlamış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları bölümlerinde en az dört yıl çalışmış olmak.
28,Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı (İngilizce)Öğr. Gör.31İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce dil öğretimi alanında yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
29,Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı (Almanca)Öğr. Gör.41Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
30,Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı (Arapça)Öğr. Gör.61Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Arapça dil puanı 85 ve üzeri olmak.
31,Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı (Arapça)Öğr. Gör.61Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve Belagatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Arapça dil puanı 85 ve üstü olmak.
32,Edebiyat FakültesiSosyoloji BölümüToplumsal Yapı ve DeğişmeAraştırma Görevlisi51Sosyoloji Bölümünden mezun olmak. Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.
33,Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliAraştırma Görevlisi51Yeni Türk Dili alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.
34,Eğitim Bilimleri FakültesiÖzel Eğitim BölümüZihin Engelliler EğitimiAraştırma Görevlisi51Herhangi bir Özel Eğitim alanında doktora yapıyor olmak
35,Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriAraştırma Görevlisi41Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
36,Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiAraştırma Görevlisi41Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
37,Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiAraştırma Görevlisi41Sağlık Kurumları İşletmeciliği ya da Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
38,Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetAraştırma Görevlisi41Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak. Sosyal Bilimler alanında bir tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
39,Sanat Tasarım ve Mimarlık FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıAraştırma Görevlisi51Görsel İletişim Tasarımı ya da Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
40,Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiMahalli İdareler ve ŞehircilikAraştırma Görevlisi51Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak ve kamu yönetiminde yüksek lisans yapıyor olmak
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Aort anevrizmasına STENA stent tedavisiÖnceki Haber

Aort anevrizmasına STENA stent tedavisi

Öğrencilerden “Atık Kumbaram” projesine tam destekSonraki Haber

Öğrencilerden “Atık Kumbaram” projesine...

Yorum Yazın

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Bilsem ‘in Özel Yetenekli Öğrencileri, Uzay Yolculuğunu Deneyimliyor
Matematik Polikliniği Projesi
Okul yöneticileri başka kurumlarda ders okutabilir mi?
Yüksek lisans yapan rehber öğretmenlere ek ders ücretleri artırımlı ödenecek
MEB, promosyon ihalelerindeki rezilliğe çekidüzen verecek tedbiri almalı ve böylesi aymazlıklara dur demelidir
EYT Düzenlemesinde Zorunlu Emeklilik İçin Önlem Alınmalıdır
İşte haftanın yalan haberleri
Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde
Eğitime Bakış 2022 raporu açıklandı