Yasal Uyarı

YASAL UYARI

www.ogretmenler.net’e hoş geldiniz.

www.ogretmenler.net URL adresinden yayın hayatına başlamış olan internet sitemizin (Bundan böyle kısaca "site" olarak anılacaktır.) yönetimi, işletmesi ve idaresi ile site üzerinde ve içeriğinde; her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi ogretmenler.net'e aittir. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu sayfada yer alan YASAL UYARILARI kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. YASAL UYARILAR, aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. YASAL UYARILAR, sitemizi kullanırken uyacağınız sitemizce belirlen uyarılar ile yasal uyarılara yönelik anlayışımızı açıklamaktadır.

İşbu sebeplerle ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanma öncesinde; aşağıdaki YASAL UYARILARI ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YAYIN İLKELERİMİZ, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin gözden geçirilmesini ve dikkatlice okunup, yapılan değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncellemelerin dikkate alınması zorunluluktur.

YASAL UYARILARIN ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YAYIN İLKELERİMİZ, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinler; ayrılmaz bir bütünün parçasıdır, birbirini tamamlar ve destekler, bu metinleri kabul etmediğiniz takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan lütfen vazgeçiniz.


YASAL UYARI
-İşbu YASAL UYARI, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanımıyla ilgili sitemizce belirlenen uyarılar ile yasal uyarıları belirlemektedir. Şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırladığımız YASAL UYARI aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. Bu metinde kullanılan “ziyaretçi/kullanıcı-üye” terimleri, siteye üye olarak giriş yapan ve/veya sadece erişen, ziyaret eden ve kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler; işbu YASAL UYARILARIN ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YAYIN İLKELERİMİZ, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin ayrılmaz bir bütünün parçası olduklarını, birbirini tamamlayıp ve desteklediklerini bu metinlerin tamamını okuduğunu, bu hüküm, kural, koşul ve şartların içeriğini tamamen anladığını, bu metinleri kabul etmediği takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan vazgeçeceğini bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, siteyi söz konusu bu metinlere, yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara uygun olarak kullanacağını ve sitedeki hizmetlerden yararlanırken ve sitede yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere sitede ve site aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, adli ve idari resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişiler yanında ogretmenler.net'e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-ogretmenler.net, YASAL UYARILARDA, site üzerinde ve içeriğinde ve tüm diğer bilgilendirici metinlerde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemeler sitede yayınlandığı andan itibaren ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere bildirim yapılmaksızın geçerlilik kazanmış sayılır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemelerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak YASAL UYARILARI gözden geçirmeyi kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler sitedeki hizmetlerden yararlanırken ve sitede yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere sitede ve site aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde ilgili kanunlara göre; site yayınlarının yayımını veya dağıtımını önlemek amacıyla engelleyen tahrip eden veya bozan kimselerin, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları, suç şiddet veya tehditle yapılmış ise iki katı hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları hususu ile sitede telif hakları ve yayım hakları saklı tutularak izne bağlanmış olan ve izin alınmadan haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlara hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları hususu ile Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişilerin, Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan ve bu fiili dağıtmak veya yayımlamak suretiyle kullanan kişilerin, Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişilerin, Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişilerin, Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişilerin, Bir eserden izin almadan kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan, alıntı, yapan veya yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişilerin, hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları hususunu, iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteme hakkı olduğu hususunu göz ardı etmeden hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, adli ve idari resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişiler yanında ogretmenler.net'e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-ogretmenler.net, site (yazılımlar da dâhil olmak üzere, arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve sitenin tüm elemanları ile bütün içeriğine ilişkin her türlü mali, telif ve fikri mülkiyet hakları, markalar, tasarım hakları, patentler, (tescil ettirilmiş olsun, olmasın) diğer fikri mülkiyet hakları üzerinde yasal olarak hak sahibi olup site ve sitede yayınlanan yazı, haber, metaryal ve her türlü içeriğin telif hakkı ogretmenler.net'e aittir. Site ve sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Uluslar Arası Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. ogretmenler.net’in site ve site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür mali, telif ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklıdır.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ve üçüncü şahıslar; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Uluslar Arası Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirdeogretmenler.net’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ziyaretçilere/kullanıcılar-üyelere ve üçüncü şahıslara aynen rücu hakkı saklıdır.

-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Uluslar Arası Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında korunan ve telif hakkına konu olan sitede yer alan içeriğin, bilginin, materyalin bütünü veya bir kısmı, her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın kullanımı niteliği ne olursa olsun sitenin açık yazılı izni alınmadan (Yazılı izinde verilen şart ve koşullarda kullanılabilir.)kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz, kullanılamaz, mesleki etik ilkelerine aykırı olarak başka bir web sitesinde yayınlanamaz, ticari amaçlı olmayan kişisel kullanım dışında herhangi bir amaçla kopyalanamaz, 3. kişi ve kuruluşlara verilemez ve kullandırılamaz, uyarlanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, parçalarına ayrılamaz, çözülemez, tersine mühendisliğe ve editoryal işleme tabi tutulamaz, içerikten yola çıkılarak başka bir yapıt üretilemez, başka bir bilgisayara yüklenemez ve indirilemez, radyo ve televizyon vb iletişim kanallarında yayımlanamaz, postalanamaz, iletilemez, kamuya sunulamaz ve hiçbir surette başka bir mecrada herhangi bir şekilde geçerli bir savunma veya haklı bir sebep olmadan yasadışı yollarla kullanılamaz.

-Sitenin ve/veya içeriğin ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler tarafından kullanılması, erişilebilir olması ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere ve üçüncü şahıslara hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile üçüncü taraflar sitede yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, siteyi veya site içeriğini izlemek, kaydetmek, işlemek, topluca indirmek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, başka bir sitede veya herhangi bir yayınla üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına sunmak çoğaltmak, yayınlamak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden sitenin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitenin, bu gibi faaliyetlerde bulunarak siteye açıkça zarar verenler hakkında yasal işlem başlatma, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunma, men ve içtinap davaları ile zarar ve ziyan nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları açma hakkı saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile üçüncü taraflar sitenin ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, üçüncü şahıslar ile kurum ve kuruluşlar; sitede yayımlanan editoryal içerikler hakkında cevap ve düzeltme haklarına sahiptirler, bu hakların kullanımı için YAYIN İLKELERİMİZ metnini lütfen okuyunuz. Ayrıca Site, abone olduğu ajanslardan gelen haberlerden sorumlu değildir. Sitenin abone olduğu ajanslardan gelen içeriği yayınlaması bu içeriği benimsediği anlamına gelmemektedir. Sitenin abone olduğu ajansların siteye ilettiği içeriği geri çektiğinde, sitede bu içeriği yayından kaldırır. Kullanıcılar ajans haberinden, özel hayatın gizliliği, mahremiyet ve diğer hakları nedeniyle rahatsızlık duymuşlar ise bunu siteye iletişim kanallarından bildirmesi gerekir.

-Site editoryal çalışmalarında kullanmış olduğu bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.

-İşbu sayfada yer alan YASAL UYARILAR konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve YASAL UYARILAR arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, ogretmenler.net yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-İşbu sayfada yer alan YASAL UYARILARIN yorumlanmasında, uygulanmasında ve ziyaretçi/kullanıcı-üye ve üçüncü şahıslar ile firma/şirket-site arasında, siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda faydalandıkları sitede yayınlanan yazı, haber ve her türlü içeriğin telif hususu ile ilgili ortaya çıkabilecek her tür ihtilaflar ve uyuşmazlıklar Türk Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, doğabilecek her tür ihtilafların ve uyuşmazlığın çözümünde Osmaniye Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. İşbu YASAL UYARILARIN herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ve üçüncü şahıslar bu hususlar ile bu hususlardan doğacak sitenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları maddi ve manevi zararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılayacaklarını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


KULLANIM ŞARTLARI
YAYIN İLKELERİMİZ
ÇEREZ POLİTİKASI
GİZLİLİK VE KVK POLİTİKASI