Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

www.ogretmenler.net’e hoş geldiniz.

www.ogretmenler.net URL adresinden yayın hayatına başlamış olan internet sitemizin (Bundan böyle kısaca "site" olarak anılacaktır.) yönetimi, işletmesi ve idaresi ile site üzerinde ve içeriğinde; her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi ogretmenler.net'e aittir. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu sayfada yer alan KULLANIM ŞARTLARINI kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. KULLANIM ŞARTLARI aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. (Bundan böyle kısaca "KULLANIM ŞARTLARI" olarak anılacaktır.) KULLANIM ŞARTLARI, sitemizi kullanırken sizle birlikte uyacağımız şartlara yönelik anlayışımızı açıklamaktadır.

İşbu sebeplerle ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanma öncesinde; aşağıdaki KULLANIM ŞARTLARINI ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan YAYIN İLKELERİMİZ, YASAL UYARI, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin gözden geçirilmesini ve dikkatlice okunup, yapılan değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncellemelerin dikkate alınması zorunluluktur.

KULLANIM ŞARTLARINI ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan YAYIN İLKELERİMİZ, YASAL UYARI, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinler; ayrılmaz bir bütünün parçasıdır, birbirini tamamlar ve destekler, bu metinleri kabul etmediğiniz takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan lütfen vazgeçiniz.


KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ
-İşbu KULLANIM ŞARTLARI, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanımıyla ilgili sizle birlikte uyacağımız şartları belirlemektedir. Şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırladığımız KULLANIM ŞARTLARI aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. Bu metinde kullanılan “ziyaretçi/kullanıcı-üye” terimleri, siteye üye olarak giriş yapan ve/veya sadece erişen, ziyaret eden ve kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler; işbu KULLANIM ŞARTLARININ ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek bağımsız bir sayfada açılan YAYIN İLKELERİMİZ, YASAL UYARI, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin ayrılmaz bir bütünün parçası olduklarını, birbirini tamamlayıp ve desteklediklerini bu metinlerin tamamını okuduğunu, bu hüküm, kural, koşul ve şartların içeriğini tamamen anladığını, bu metinleri kabul etmediği takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan vazgeçeceğini bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, siteyi söz konusu bu metinlere, yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara uygun olarak kullanacağını ve sitedeki hizmetlerden yararlanırken ve sitede yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere sitede ve site aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, adli ve idari resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişiler yanında ogretmenler.net'e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-ogretmenler.net, KULLANIM ŞARTLARINDA, site üzerinde ve içeriğinde ve tüm diğer bilgilendirici metinlerde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemeler sitede yayınlandığı andan itibaren ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere bildirim yapılmaksızın geçerlilik kazanmış sayılır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemelerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak KULLANIM ŞARTLARINI gözden geçirmeyi kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, sitede hiçbir şekilde; yasadışı, suç teşkil edecek, suç unsuru oluşturabilecek, yasal açıdan takip gerektirecek, terörü ve terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını, imge ve sembollerini, terimlerini, doğrudan veya dolaylı propagandasını, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, hakaret, tehdit, küfür veya iftira içeren, kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici, şiddeti teşvik eden, din, dil, ırk ayrımına yönelik ve nefret söylemi içeren, hakaretamiz, kaba, argo, kırıcı, itici, aşağılayıcı, kişileri zan altında bırakan, rencide edici ve küçük düşürücü, alkol ve sigara kullanımına özendiren, pornografik ve müstehcen nitelikli ya da, çıplaklık ya da tahrik edici söz ve görsel içeren, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, inançlara saldıran, milli ve manevi toplumsal hassasiyetleri zedeleyen, sitenin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte başkalarına sıkıntı verecek, rahatsız ve taciz edecek, herhangi bir alanda gerçek ve tüzel kişileri, kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşlarını ve personelini küçük düşürecek resim, fotoğraf, illüstrasyon, çizim, yazı, alıntı, ses dosyası, video, bağlantı, makale, tablo, mesaj vb içerikler içeren ayrıca reklam niteliğindeki hiçbir içeriği paylaşamaz, ima yoluyla da olsa yorumda bulunamaz, Türkçe dışında bir dil kullanamaz, tamamı büyük harflerle yazılan içerik ve yorum paylaşamaz, Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo küfürlü kullanımına yer veremez. Siteyi yukarıda belirtilen şekilde ve yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler; başka herhangi bir kimsenin siteyi kullanma, yararlanma hakkına tecavüz etmeyecek ve bu hakkı kısıtlamayacak ya da engellemeyecek şekilde ve siteyi yalnızca kişisel ve yasal amaçlarla kullanmayı kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, sitede yer alan hizmetlerden yararlanırken, site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, yorumlarda ve yazışmalarda; sisteme sadece yazı, ilan, yorum, bilgi, belge, mesaj, işaret, görüntü, fotoğraf, resim, video vb. veri ve içerik gönderebileceğini, yükleyebileceğini, bu içeriklerin tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını, üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, ayırt edici isimlerini ve işaretlerini, logo ve tasarımlarını ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları olan materyalleri kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, yürürlükteki mevzuata, ahlaki kurallara uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, sitede yer alan ve/veya yer alacak olan içeriklerin, uygulamaların, ilanların yayınlanmasını, reklamların gösterilmesini kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-ogretmenler.net, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, sitedeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Sitedeki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, uygulanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında ogretmenler.net herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanma öncesinde, bu siteyi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme ve görüntüleme hakkına ve yetkisine sahip olduğunu, sitede bulunan yazı, ilan, yorum, bilgi, belge, mesaj, işaret, görüntü, fotoğraf, resim, video vb. veri ve içerikleri bireysel amaçları dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını, sitede doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


-Sitemizin, üyelik hizmetleri verebilmek için https://www.ogretmenler.net/uyelik.html URL adresinde bulunan Üyelik formlarımız doldurularak; Kullanıcı Adı, Şifre, Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Doğum Günü, Şehir, Cinsiyet olacak şekilde tamamen kullanıcının beyanı esas alınarak elde edilen bilgiler ile ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler; sms veya e-posta ile haber bülteni göndermek, sitenin tanıtımını yapmak, yayınlar göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak, yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, gerektiğinde üyeyle temas kurmak, üyenin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanacak ve hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırılmayacaktır. Üyeler bu amaçlara yönelik olarak kullanılacak kişisel bilgilerinin kullanılmasını onaylamıyor ve siteden sms ve e-posta vb. şekillerdeki iletileri almayı onaylamıyor ise üyeliklerine son vermeleri gerekmektedir. Üyelik sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde veya üye, üyeliğine son verme işlemini kendi gerçekleştiremiyor ise iletişim bölümündeki e-posta adresinden sitemize ulaşarak bu talebini iletmesi halinde üyeliğine son verilecektir. Bu hakların kullanımı için GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinlerini lütfen okuyunuz.

-Siteye üye olarak kayıt olduğunuzda, sizden https://www.ogretmenler.net/uyelik.htmlURL adresinde bulunan tamamen kullanıcının beyanı ile Üyelik formlarımız doldurularak; Kullanıcı Adı, Şifre, Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Doğum Günü, Şehir, Cinsiyet gibi bilgiler istenir ve siteye kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda artık bizim için sıradan bir ziyaretçi değil sitemizin tanıdığı bir kullanıcı olursunuz. Üyelerin site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreleri sadece kendilerine aittir, başka kişi ya da kuruluşlara devredilemez. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Siteye 18 yaş altındaki çocuklar üye olamaz. Aksi halde sitenin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üyelik formunda verilen bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk üyeye aittir. Bir başkasının veya kendinizin profilinizde görünen bilgilerinizin dışında kalan, kişisel bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi ve şifrenizi, her türlü telefon numaralarınız, konum verilerinizi, araç plakası, Internet Protokol (IP) adresiniz, iletişim bilgilerini ve e-posta adresi ve ikamet ve işyeri adreslerinizi yorumlarda paylaşmayınız. Çoklu kullanıcı adı, nick alarak istenmeyen mesajlar göndermeyiniz. Başkalarının sizin hesabınıza erişmesine veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlere imkân vermeyiniz. Hesap güvenliği ile ilgili olarak her kullanıcı kendi hesabından sorumludur. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, ogretmenler.net tarafından sitenin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, üçüncü şahıslar ile kurum ve kuruluşlar; sitede yayımlanan editoryal içerikler hakkında cevap ve düzeltme haklarına sahiptirler, bu hakların kullanımı için YAYIN İLKELERİMİZ metnini lütfen okuyunuz. Ayrıca Site, abone olduğu ajanslardan gelen haberlerden sorumlu değildir. Sitenin abone olduğu ajanslardan gelen içeriği yayınlaması bu içeriği benimsediği anlamına gelmemektedir. Sitenin abone olduğu ajansların siteye ilettiği içeriği geri çektiğinde, sitede bu içeriği yayından kaldırır. Kullanıcılar ajans haberinden, özel hayatın gizliliği, mahremiyet ve diğer hakları nedeniyle rahatsızlık duymuşlar ise bunu siteye iletişim kanallarından bildirmesi gerekir.

-Sitede yorum yazan tüm ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak üyelik formundaki bilgelerle birlikte sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen Internet Protokol (IP) adresleri, log kayıtları, port bilgisi ve bağlantı noktaları gibi bilgiler kayıt altına alınmaktadır. ogretmenler.net, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, adli, idari ve resmi kurum ve kuruluşlardan usulüne uygun olarak ziyaretçiler/kullanıcılar-üyelere yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan yukarıdaki bilgileri yetkili makamlarla paylaşacaktır.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, ogretmenler.net’in tamamen kendi takdirine göre, gerekli gördüğü hallerde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak; sitede, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin sisteme yükledikleri bilgiler ve içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin sitede yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma, silme hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını ve üyeliğini iptal edebileceğini ve bir daha üye olmasını engelleyebileceğini, site yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ogretmenler.net’in gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.

-Siteden yararlanma esnasında veya siteye erişimden dolayı ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin uğrayabileceği zararlardan, ogretmenler.net çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. ogretmenler.net, site içeriği ya da üçüncü şahısların sitelerindeki içeriklerin kullanımı ve kullanım sonuçları hakkında doğruluk, güvenilirlik, kesinlik konularında ya da başka açılardan sitenin işletme ve idaresinin kesintisiz veya hatasız olacağını, aksaklık, kusur, bozukluk ve sorunlu yanlarının düzeltileceğini ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteden yükledikleri yada siteye yükleyecekleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını, sitenin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunu garanti etmemekte, kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta, güvence ve teminat vermemektedir. ogretmenler.net, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; bilgi iletiminde işlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, gecikme, başarısızlık, hata, ihmal veya kayıpların olması, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası, siteye erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

-İşbu sitedeki bilgiler ve içeriği olduğu gibi sadece ziyaretçiyi/kullanıcıyı-üyeyi bilgilendirmek amacı ile kullanımınıza sunulmuş olup siteye giriş yapmak, erişmek, ziyaret etmek ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. Sitede yayınlanan içeriğe ve bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen ziyaretçiye/kullanıcıya-üyeye aittir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu husus nedeniyle çıkabilecek zararlardan dolayı ogretmenler.net'in, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Site üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve ogretmenler.net’in kontrolünde olmayan internet sitelerine, ilanlara, reklamlara, uygulamalara, sayfalara, dosyalara ve içeriklere site tarafından link vermek suretiyle yönlendirme yapan köprüler ile (hyperlink) bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır. Site üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan internet sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen söz konusu internet sitelerinin sahipleri sorumludur. ogretmenler.net, sitede link verilen internet siteleri, ilanlar, reklamlar, uygulamalar, sayfalar, dosyalar ve içeriklerdeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte, bu tür link verilen internet siteleri, sayfalar, dosyalar ve içeriklere erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin kendi sorumluluğundadır.

-ogretmenler.net’in, sitede yer alan reklamların, ilanların, tanıtılan ürünlerin, sunulan hizmetlerin, ürünlerin ve bunların içeriği hakkında hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler sitenin sağlamış olduğu bilgilerden reklamlardan ve ilanlardan yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette ogretmenler.net'in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde ogretmenler.net'i izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında ogretmenler.net'i şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, ogretmenler.net'in, sitede yer alan ve diğer ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler tarafından sağlanan içerikler ve ajanslardan gelen haberlerde dâhil olmak üzere yazı, ilan yorum, bilgi, belge, mesaj, işaret, görüntü, fotoğraf, resim, video vb. veri ve içeriklerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, siteyi kullanarak; ogretmenler.net, diğer ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Site üzerinden/site aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ogretmenler.net’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak ogretmenler.net’e ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; ogretmenler.net’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya ogretmenler.net’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Uluslar Arası Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ve diğer ilgili mevzuatlara göre; site yayınlarının yayımını veya dağıtımını önlemek amacıyla engelleyen tahrip eden veya bozan kimselerin, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları, suç şiddet veya tehditle yapılmış ise iki katı hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları hususu ile sitede telif hakları ve yayım hakları saklı tutularak izne bağlanmış olan ve izin alınmadan haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlara hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılacakları hususunu göz ardı etmeden site altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem yapmayacaklarını, sitenin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, normal bir kullanıcı davranışına uymayan bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama faaliyetlerinde bulunmayacağını, sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlamayacaklarını, otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi göndermeyeceklerini, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin yazılarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını ve/veya bunları kullanmayacaklarını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere aittir. Aksi takdirde ogretmenler.net’in bu hususlarla ilgili kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Ziyaretçilerden/kullanıcılardan-üyelerden aynen rücu hakkı saklıdır.

-ogretmenler.net, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme üçüncü kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. Üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu ogretmenler.net  kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

-ogretmenler.net, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin sitenin sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya siber saldırı yapıldığının tespit etmesi halinde veya yasal, adli ve idari makamların isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit edilen ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye erişimini engelleme, üyeliklerinin iptal edilmesi hakkını saklı tutar. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle ogretmenler.net’in tazminat hakları da saklıdır.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, site üzerinde görüntülediği, site tarafından yada diğer ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler tarafından yüklenen içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ogretmenler.net’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

-Sitemizde Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. Sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşları etkisizdir; söz konusu tuşlardan birine Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, Sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.

-İşbu sayfada yer alan KULLANIM ŞARTLARI konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve KULLANIM ŞARTLARI arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, ogretmenler.net yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-İşbu sayfada yer alan KULLANIM ŞARTLARININ yorumlanmasında, uygulanmasında ve ziyaretçi/kullanıcı-üye ile firma/şirket-site arasında, siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaflar ve uyuşmazlıklar Türk Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, doğabilecek her tür ihtilafların ve uyuşmazlığın çözümünde Osmaniye Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. İşbu KULLANIM ŞARTLARININ herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu hususlar ile bu hususlardan doğacak sitenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları maddi ve manevi zararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılayacaklarını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.YAYIN İLKELERİMİZ
YASAL UYARI
ÇEREZ POLİTİKASI
GİZLİLİK VE KVK POLİTİKASI