Kültür ve Turizm Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 127 Personel alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 127 Personel alım ilanı
Abone ol
Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin(b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 Büro Personeli, 62 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 29 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.

1.            GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1.            Türk Vatandaşı olmak,
2.            Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4.            Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.            Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6.            Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7.            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ
A)           BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.            Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.            Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,
4.            Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5.            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (36): Adana (4), Adıyaman (3), Gaziantep (3), Hatay (4), Diyarbakır (3), Şanlıurfa (3), Malatya (3), Osmaniye (3), Kilis (3),
Kahramanmaraş (4), Elazığ (3).
B)           KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.            Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2.            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.            Erkek olmak,
4.            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.            Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak,
6.            10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.            Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8.            Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.            Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adana (10), Adıyaman (4), Gaziantep (3), Hatay (8), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (1), Kilis (1),
Kahramanmaraş (6), Elazığ (1).
C)           KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-2)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.            Ön lisans mezunu olmak,
2.            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.            Erkek olmak,
4.            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.            Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak,
6.            10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.            Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
 
8.            Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.            Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (5), Adıyaman (1), Gaziantep (1), Hatay (2), Diyarbakır (1), Şanlıurfa (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Kilis (1),
Kahramanmaraş (2), Elazığ (1).
Ç)           KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-3)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.            Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2.            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.            Kadın olmak,
4.            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5.            Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6.            10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7.            Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
8.            Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9.            Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan: Adana (5)
D)             TEMİZLİK PERSONELİ (ERKEK, TMZ)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1.            Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2.            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3.            Erkek olmak,
4.            Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5.            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (29): Adana (5), Adıyaman (2), Gaziantep (3),
Hatay (5), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (2), Kilis (2), Kahramanmaraş (2),
Elazığ (2).
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1.            Başvurular elektronik ortamda 26.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında alınacaktır,
 
2.            Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe  Alım                İşlemlerinin        Yapılması             veya      Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3.            Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,
4.            Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
5.            Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
4. DİĞER HUSUSLAR
1.            Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2.            Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir,
3.            Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır,
4.            Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.
5.            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1.            Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2.            Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3.            İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4.            Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5.            Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6.            Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
YSK’dan Gemlik kararıÖnceki Haber

YSK’dan Gemlik kararı

Afetzede çocukların resimleri sergilendiSonraki Haber

Afetzede çocukların resimleri sergilendi

Yorum Yazın

Okul Yöneticilerine Artırımlı Ek Ders Ücreti İle İlgili Olumlu Kararlar Gelmeye Devam Ediyor
Yazıklar olsun!
Ücretsiz Yaz Okulları Açılıyor
Türkiye’de Hükümet Değişmediğine Göre Verilen Sözler Yerine Getirilmelidir
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına, Hayata Geçirilen Birçok Yenilik Damgasını Vurdu
BİLSEM Yaz Okulu Başlıyor!
Laiklik ve Bilim Karşıtı Müfredatı Reddediyoruz!
ÖMK, Öğretmenlik Mağduriyet Kanunu Olmasın, Diye Eylemdeyiz
Hava Savunma Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Raporu Sonuçları Açıklandı!
2024 Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri Uygulama Usül ve Esasları ve Etkinlik planı
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Tasarım Odaklı Düşünme Farkındalık Eğitimi
Dijital Medya Okuryazarlığı Eğitimleri
Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitimi
Memur disiplin affı çıkarılmalı
Memur ve Emeklilerimizin Hakları İçin Hazine ve Maliye Bakanlığı Önündeydik
Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
2024 Haziran Ayı Tebliğler Dergisi Yayımlandı
Aşçı, Berber,Terzi Vb Kadroların Teknik Hizmetler Sınıfına Alınması İle İlgili Yazımızı Cumhurbaşkanlığı Makamına Gönderdik