Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi: 10.07.2023
 İlan Bitiş Tarihi: 24.07.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 31.07.2023
Sınav Tarihi: 07.08.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 15.08.2023
 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

ALES PUAN
TÜRÜ/PUANI

YABANCI
DİL PUANI

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,
Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

SAY-70

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji Bölümü

 

Odyoloji Bölümünde lisans mezunu olmak,
Odyoloji Bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Arş. Gör.

SAY-70

50

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

Sağlık Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak,
Sayısal Yöntemler veya Enformatik Bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


1


Arş. Gör.


EA-70


50

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Radyoloji Uzmanı olmak.

1

Öğr. Gör.

SAY-70

-

Yabancı Diller Bölümü

 

 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak,İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,
Lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla 1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine sahip olmak.

4

Öğr. Gör.

SÖZ-70

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi: 10.07.2023
İlan Bitiş Tarihi: 24.07.2023

 

FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO SAYISIKADRO UNVANIDiş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak,
Ortognatik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Endodonti Anabilim Dalı
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Endodonti doktorası yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Pedodonti Anabilim Dalı
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Pedodonti uzmanı olmak.
1

Dr. Öğr. Üyesi


Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Bölümü

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,
İleri nörolojik bilimlerde doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.
1

Dr. Öğr. Üyesi


Sağlık Bilimler Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm/Yüksekokul lisans mezunu olmak,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora mezunu
olmak.


1


Dr. Öğr. Üyesi


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Uzmanı olmak,
Toraks Radyoloji alanında deneyimli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Uzmanı olmak,
Nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak, Nörovasküler cerrahide deneyimli olmak.

1

Prof. Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, Jinekolojik endoskopi konusunda tecrübeye sahip
olmak.


1


Dr. Öğr. Üyesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak, Omurga cerrahisinde tecrübeli olmak.

1

Prof. Dr.


Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Patoloji uzmanı olmak,
Moleküler patoloji ve dermatopatoloji konularında
deneyimli olmak.


1


Dr. Öğr. Üyesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
1Dr. Öğr. Üyesiİç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
İç Hastalıkları uzmanı olmak,
Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
İç Hastalıkları uzmanı olmak.
1Doç. Dr.
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
İç Hastalıkları uzmanı olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi

Radyoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji uzmanı olmak,
Abdomen radyolojisi konusunda tecrübeli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi,
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu,
-Özgeçmiş (YÖK Formatında),
-Başvuru Dilekçesi (bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik çalışma planlarını içermelidir.)
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
-Fotoğraf (2 Adet),
-Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],
-Özgeçmiş ve akademik/bilimsel çalışmalarını içeren dosya (Doktor Öğretim Üyesi, ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için 4 adet dosya veya 4 adet CD, Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için 6 adet dosya veya 6 adet CD)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Varsa)
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve- yonergeler/yonergeler/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-kriterleri-yonergesi.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Pankreasında ve karaciğerinin tamamında tümör olan hasta İstanbul’da şifa bulduÖnceki Haber

Pankreasında ve karaciğerinin tamamında...

Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almadığı iddia edilen okul müdürü hakim karşısındaSonraki Haber

Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebe...

Yorum Yazın

Bütün Kamu Çalışanlarına BDDK’da Olduğu Gibi Ek Ödeme Verilmelidir
Bakan Tekin, Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin Tanıtım Programına Katıldı
MEB Ortaokul Ve Liselerde "Türk Sosyal Hayatında Aile" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Ocak Ayında Yapılacak Düzenleme Kamu Görevlisi Ve Emeklilerini Memnun Etmelidir
İşte Sendikanın Tespiti Memur Maaşlarındaki Erime Aylık 7 Bin 50 TL Oldu
Eğitim Sendikasından Formasyon Tepkisi
Kasım Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
4 Aralık Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (03 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Take Off İstanbul İçin Geri Sayım Başladı
Engel Tanımayan Öğretmenlerimiz, Engeller Aşan Çocuklar Yetiştiriyor
Engelleri Kaldıralım! Engelli Kamu Çalışanlarının Kullandığı Tüm Protez Ve Cihazlardaki SGK Payı Artırılsın!
Özel eğitim çocuk dergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında özel sayısıyla yayında
"Buğday Tanesi" Filmi; Öğrenci, Öğretmen Ve Velilerle EBA'da Buluşuyor
60 saniyede bugün (02 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
3 Aralık Pazar önemli gündem başlıkları
Memur Sendikacılığında Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Önemi Çalıştayımızı Tamamladık
Hükümetimizden; Memurlarımızın Sorunlarını İçeren Bir Torba Yasa (Memur Paketi) Bekliyoruz
İlkesel olarak alan değişikliğini doğru bulmuyorum!