Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak
Abone ol
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Koruma ve Güvenlik Memuru, Şoför, Tekniker ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
6) ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak. 

 

UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
Sözlü Sınava
Çağrılacak Aday Sayısı*
Memur5İstanbulÖn LisansBüro  Yönetimi,  Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik, Büro     Yönetimi     ve     Yönetici     Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri  ve  Yönetici  Asistanlığı,  Hukuk  Büro Yönetimi ve  Sekreterliği      programlarından birinden   veya   denkliği   YÖK   tarafından kabul edilen yurtiçindeki  veya   yurtdışındaki
programlardan mezun olmak
KPSSP937020
Memur1GaziantepÖn LisansBüro  Yönetimi,  Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik, Büro     Yönetimi     ve     Yönetici     Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri  ve  Yönetici  Asistanlığı,  Hukuk  Büro Yönetimi      ve      Sekreterliği      programlarından birinden   veya   denkliği   YÖK   tarafından   kabul edilen        yurtiçindeki        veya  yurtdışındaki programlardan mezun olmakKPSSP93704
Memur10İstanbulLisansHukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari   bilimler   fakültelerine   bağlı   bölümlerden veya   denkliği   YÖK   tarafından   kabul   edilen yurtiçindeki    veya    yurtdışındaki    bölümlerden mezun olmakKPSSP37040
Memur1GaziantepLisansHukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari   bilimler   fakültelerine   bağlı   bölümlerden veya   denkliği   YÖK   tarafından   kabul   edilen yurtiçindeki    veya    yurtdışındaki    bölümlerden mezun olmakKPSSP3704
Memur1AnkaraÖn lisansMuhasebe  ve  Vergi  Uygulamaları  bölümünden veya   denkliği   YÖK   tarafından   kabul   edilen yurtiçindeki    veya    yurtdışındaki    bölümlerden mezun olmakKPSSP93704
UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS
Puan Türü
KPSS Taban PuanıSözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*
Tekniker1İstanbulÖn Lisans-   Bilgisayar   Destekli   Tasarım   ve   Animasyon, Grafik   Tasarımı   programlarından   veya   denkliği YÖK  tarafından  kabul  edilen  yurtiçindeki  veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak,
- Web sitelerinde ve sosyal medyada kullanılacak olan görselleri tasarlayabilmek, -Basılı ya da dijital her   türlü   tanıtım,   reklam   materyalinin   grafik tasarımından sorumlu olabilmek ve görsel konsept çalışmalarını     uygulayabilmek     (afiş,     banner, katalog, broşür vb.)
-Adobe    Photoshop,     Illustrator    ve    Indesign programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
-Flash videolar hazırlayabilmek.
KPSSP93704
UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS
Puan Türü
KPSS Taban PuanıSözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*
Teknisyen2AnkaraOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik
eğitim
Tesisat  Teknolojisi  ve  İklimlendirme  veya  ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSSP94608
Teknisyen2İstanbulOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik
eğitim
Bilişim  teknolojileri,  bilgisayar  veya  ilgili  diğer bölümlerinden mezun olmakKPSSP94608
Teknisyen1İstanbulOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik
eğitim
Tesisat  Teknolojisi  ve  İklimlendirme  veya  ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSSP94604
UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*
Koruma ve Güvenlik Memuru10İstanbulÖn Lisans-     Üniversitelerin  ön  lisans  programlarının  herhangi  birinden mezun olmak
-  Son  başvuru  tarihi  itibariyle    geçerlilik  süresi  dolmamış  özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli)  sahip olmak ve 10/06/2004  tarihli  ve  5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
KPSSP936040
UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*
Şoför5İstanbulOrtaöğretim ve dengi okul, Ön lisans-  B  sınıfı  sürücü  belgesine  en  az  (5)  yıldır  sahip olmakKPSSP93 KPSSP946020
Şoför1GaziantepOrtaöğretim ve dengi okul,
Ön lisans
-  B  sınıfı  sürücü  belgesine  en  az  (5)  yıldır sahip olmakKPSSP93 KPSSP94604
UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*
Aşçı2AnkaraÖn lisansAşçılık programından mezun olmakKPSSP93608
UnvanKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*
Hizmetli4AnkaraOrtaöğretim ve dengi
okul
Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından 
KPSSP946016
    mezun olmak   
Hizmetli10İstanbulOrtaöğretim ve dengi okulTemizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
KPSSP946040
Hizmetli1GaziantepOrtaöğretim ve dengi okulTemizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
KPSSP94604

 

* Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar başvurularını 23.01.2023 - 06.02.2023 tarihleri arasında 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)
Şoför kadrosu için uygulama sınavı yapılacak olup, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurulumuzun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği, şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Sözlü sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Bu ilanın “Sınava Katılma Koşulları” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) Kurulumuzca açılacak sınavın “yazılı sınav” aşaması olarak kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
d) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin her adaya 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile KPSS sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. 
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://sinav.spk.gov.tr
SERMAYE PİYASASI KURULU ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6
No:156 06530 Çankaya/ANKARA Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ve Komisyonlarda Bu HaftaÖnceki Haber

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ve Komi...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacakSonraki Haber

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sö...

Yorum Yazın

2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
MEB, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı