Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı VE 24 Öğretim Üyesi Alım İlanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı VE 24 Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abone ol
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun. Öğretim üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4X inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır

A-BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ VE ZAMANI:

 

Memurlar

ADVERTISEMENT

I- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı glinden itibaren başlar Başvurular aşağıda sınav takviminde belirtilen son başvuru tarihinde 23:59'da biter Başvurular Üniversitemiz htlps ıkbasvuru sdu.edu ir ınternet sayfasından çevrimiçi (onlıne) yapılacaktır Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle htlps;/ ikbasvuru.sdu.cdu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (onlıne) başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini doldurup öğretini Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belin ilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (onlıne) başvurularını tamamlamış olacaklardır Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

2- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek. "Işlemler-Başvuru Sürecındekıler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir Yanlış eksik belge y ükleme, farklı mezuniyetle başvuru», yanlış ilana başvurma vb tüm ış ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

B-SINAV TAKVİMİ:

İlan İlk Başvuru Tarihi: 31/12/2022

Son Başvuru Tarihi : 16/01/2023

Ön Değerlendirme Tarihi:20/01/2023

Sınav Giriş Tarihi:23/01/2023

Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi: 25/01/2023

C- BAŞVURU SONUÇLARI VE ATAMA:

I- Adaylar başvuru sonuçlarını (On Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) başvuru yapılan https://ikbasvuru.sdu edu.tr adresinden e-posta ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecektir Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

2- Asil olarak alamaya kazanan adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde https://pcrsdb.sdu.cdu.tr adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Dokümanlar ?\laına ve özlük Şube Müdürlüğü (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK! Öğretim Elemanı)) öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu (Dilekçe) doldurularak ve imzalanarak atamaya hak kazandığı birime başvuru yapacaktır Çevrimiçi (önüne) başvuru sırasında yüklenilen evrakın onaylı suretleri başvuru dilekçesi ekine eklenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat etliği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek aday için atama işlemleri başlatılacaktır.

3- Adayın online başvuru sırasında sistemden kaynaklanan aksaklık olması halinde, fiziksel evrak temini istenilebilecektir

Ç-ÖNEMLİ NOTLAR:

I- Başvurular https: ikbasvura.sdu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir

4- Çevrimiçi başvuru sırasında adayın tüm bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde ilgili tüm Kuramlardan alıncak olup normal şartlarda sisteme bu belgelerin ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Ancak aşağıda Adayların Sisteme Yükleyeceği Belgeler bölümünde belirtilen durumlarda e-Devlet Kapısı (wuwiurkıyegovır)'ndan alınan kare kodlu belgeler sisteme yükleme/başvura yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kuramlarınca sorgulanarak ön değerlendirme vc değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilecektir.

5- Doktora veya tıpta, dış hekimliğinde, eczacılıkla ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz Başvurularda Al.ES puanı 70 kabul edilir

D-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

I- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.) (Aday alamaya hak kazandığı taktirde başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmekledir Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

3* Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğilim bilgılerenin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureli ekleyecektir (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğim gösteren onaylı belge) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekme ekleyecektir.)

4- Lisans Transkrıpti bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, lisans transkrıptı bilgılerenin eksik veya yanlış olduğunu düşünüyor ise buna ilişkini onay h) (4'luk ve 5'liic not sisteminin loo'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır ) belgeye ekleyecektir (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerdir ) (?Xday atamaya hak kazandığı taktirde müracaat dilekçesine ekleyecektir )

5- ALES bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir Aday. ALES bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir ALES Belgesi (ÖSYM'nın ınternet sayfasından alınan tarih vc şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. (e-Devle t üzerinden alınacak belge geçerhdır.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir )

6- Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmekledir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir)

7- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

8- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir).

9* İlan şartında tecrübe ispatı istenildiği takdirde özel Sektörde Çalışmış Çalışıyor Olanlar İçin Sigortalı Hizmet Cetveli (E-Devlet Kapısından alınan Sigortalı Hizmet Cetveli Dökümü) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışmış Çalışıyor Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi Görev Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

10- Herhangi bir adlı sicil kaydı olmadığına dair beyan.

 

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kunımlarmda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma. Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1 - Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuni.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (onlinc) yapılacaktır.

2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

3- Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (enline) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (önüne) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

4- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, "İşlemler-Başvuru Sürecindekiler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

5* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/cksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş vc işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı özgeçmiş formu'na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

7- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik ortama yüklenen dosyanın basılı nüshasını ilanımızın süresi içinde doçent ve profesör kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile ilgili birime dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN TESLİM EDECEĞİ VE SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

I- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir.

3- Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerenin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

4- Yabancı Dil bilgisi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir.

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste.

6- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

C-GENEL AÇIKLAMALAR

I- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

2- Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kamın'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 87 Öğretim Üyesi ve 19 Öğretim Elemanı alım ilanıÖnceki Haber

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 87 Ö...

Şanlıurfa’da Bizans dönemine ait 224 adet tarihi sikke ele geçirildiSonraki Haber

Şanlıurfa’da Bizans dönemine ait 224 ade...

Yorum Yazın

İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması