Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmî Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan
unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.) İngilizce eğitim verebilmek için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen şartların taşınması ve söz konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınları ile diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,

Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe/ ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İSTANBUL ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İSTANBUL) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Lisansını Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Koruma ve Restorasyon alanında doktora yapmış olmak.
Mimari ve Kentsel ölçekte koruma, yenileme ve restorasyon alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Alanında uzman, tercihen en az 10 yıl uygulama deneyimine sahip olmak).
Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Prof. Dr. 1
(Lisansını Gazetecilik alanında tamamlamış olmak. Halkla İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak).
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Prof. Dr. 1
(Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak).
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Matematik Doç. Dr. 1
(Lisansını Matematik alanında tamamlamış olmak. Matematik alanında doktora yapmış olmak. Matematik alanında doçentlik unvanını almış olmak. Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak).

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 35 işçi alacak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 35 işçi alacak

  

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

 

BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM UNVAN ADET ARANAN ŞARTLAR YABANCI DİL PUANI ALES PUANI
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar  Programcılığı Programı Öğr. Gör. 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarda veya adli Bilişim/Siber Güvenlik alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak. 50 70

 

Başvurular ilgili birime şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 25.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 08.06.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 10.06.2022
Giriş Sınav Tarihi : 14.06.2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 15.06.2022

İstenen Genel Şartlar:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7. ALES belgesi,
8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not:
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.