Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;
3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;
4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 
5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
7- Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
8- Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
10- Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS

NOT:

İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ’na, SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO UNVANI KADRO / DERECE ADET İLAN ŞARTLARI
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 Kimya Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans, doktora yapmış olmak. Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler ABD Profesör (*) 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
doçentliğini almış olmak.
Gömülü sistemler ve mikroişlemciler
üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri ABD Profesör (*) 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
doçentliğini almış olmak.
Elektrik Makineleri üzerine çalışmaları
olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve
İmalat ABD
Profesör (*) 1 1 Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans, doktora yapmış olmak. Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Konstrüksiyon ve
İmalat üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik ve Enerji ABD Profesör (*) 1 1 Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans, doktora yapmış olmak. Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Termodinamik ve
Enerji üzerine çalışmaları olmak.
Tarım Bilimleri Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Organik Tarım Profesör 1 1 Lisans, Yüksek Lisans Eğitimini Tarla Bitkileri ya da Bahçe Bitkileri ya da Bitki Koruma ya da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde tamamlamış olmak; Doktorasını Organik Tarım alanında yapmış
olmak.
Tarım Bilimleri Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doçent 3 1 Lisans, Yüksek Lisans Eğitimini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde tamamlamış olmak; Doktorasını Bitki
Besleme alanında yapmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak Mühendisliği Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri ABD Doçent 3 1 Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bilim Alanlarından birinde doçentliğini almış olmak. Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri, Katı Cisimler Mekaniği, Kırılma Mekaniği, Kompozit Malzemeler veya Mekanik Titretişimler
konularının en az birinde çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak Mühendisliği Kontrol ABD Doçent 3 1 Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinde doçentliğini almış olmak. Hava Araçları Kontrolü, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Robotik veya Yapay Zeka konularının en az
birinde çalışmaları olmak.


(*) İngilizce dilinden “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak.