Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:


Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.
İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

 

BİRİMİ BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI ADEDİ AÇIKLAMALARI
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü
Öğretim Görevlisi 1 Eğitimde Program Geliştirme alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Fakültelerinde yarı zamanlı da olsa en az iki dönem ders vermiş olmak.

 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.
Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.
Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.
Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanılabilecektir.
**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM “ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak. Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.


SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme
Sonuç Tarihi
Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş
Yeri /Saati
Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme” tarihi
İlanın Resmî Gazete’de
yayımlandığı tarih
İlanın Resmî Gazete’de yayım tarihi
izleyen 15’inci gün mesai bitimi.
25.07.2022 01.08.2022 İlgili Birim
Saat 10:00
08.08.2022