Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik”in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik”in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi: 11.05.2022
Son Başvuru Tarihi: 25.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 27.05.2022
Sınav Giriş Tarihi: 30.05.2022
Sonuç Açıklama Tarihi  : 31.05.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:   www.biruni.edu.tr
 


Akademik BirimBölüm/ProgramUzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar


Kadro Unvanı


Kadro Sayısı

ALES
Puan Türü/
Puanı


YDS/
Eşdeğeri


Meslek Yüksekokulu


Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve sağlık kuruluşlarında en az 10 yıllık Yöneticilik tecrübesine sahip olmak.


Öğretim Görevlisi

Gözden kaçırmayın

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor1SOZ-70-


ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI
*          Başvuru Dilekçesi ve Formu
*          Yök Formatında Özgeçmiş
*          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*          2 adet Fotoğraf
*          ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
*          Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
*          Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
*Akademik Personel Aydınlatma Metni
*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu