Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular 14.02.2023 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ
Fakülte/ YüksekokulBölümAnabilim DalıUzmanlık Alanı/Aranılan ŞartlarKadro SayısıKadro Unvanı
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiTıbbi Mikrobiyoloji alanında Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.1Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiTıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.1Dr. Öğr. Üyesi
Dahili Tıp BilimleriHalk SağlığıTıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı alanında Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.1Dr. Öğr. Üyesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektik- Elektronik MühendisliğiElektik- Elektronik MühendisliğiElektik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu, aynı alanda doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 90 puan olmak.1Prof. Dr.
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiUygulamalı dersleri vermek üzere bilgisayar mühendisliği alanında lisans ve yükseklisans yapmış ve Biyoenformatik alanında doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 90 puan olmak.1Dr. Öğr. Üyesi
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI
Fakülte/ YüksekokulBölümAnabilim DalıUzmanlık Alanı/Aranılan ŞartlarKadro SayısıKadro Unvanı
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüProtetik Diş TedavisiProtetik Diş Tedavisi alanında Doktora yapmış olmak.1Öğr. Gör.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıMimarlık Fakültesi Mezunu, Bina Bilgisi alanında yükseklisans yapmış, alanında en az 10 yıl çalışmış, bir
yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak.
1Öğr. Gör.
Mimarlık Fakültesi Mezunu, Bina Bilgisi alanında yükseklisans yapmış, Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak. Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 90 olmak bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak.1Öğr. Gör.
Mimarlık Fakültesi Mezunu, Mimarlık alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak, Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 85 olmak.1Arş. Gör.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiTıp Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak1Öğr. Gör.
FizyolojiBeslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu, Tıbbi Fizyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 90, ALES puanı en az 80 puan olmak.1Arş. Gör
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar mühendisliği veya ilgili mühendislik, matematik alanların birinde lisans mezunu, ilgili alanlarda yükseklisans veya doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.2Arş. Gör.
Elektik- Elektronik MühendisliğiElektik- Elektronik MühendisliğiElektik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu, aynı alanda yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.
Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.
1Arş. Gör.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelikHemşirelik Lisans mezunu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.1Arş. Gör.
Hemşirelik Lisans mezunu, Hemşirelik Esasları, Kadın Sağlığı ve Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.2Öğr. Gör.
Hemşirelik Lisans mezunu, Hemşirelik Esasları, Kadın Sağlığı ve Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.1Arş. Gör.
Hemşirelik Lisans mezunu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak.1Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu, aynı alanda Yükseklisans yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 90 olmak.1Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu, aynı alanda Yükseklisans yapmış ve Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 95 olmak.1Öğr. Gör.
Meslek YüksekokuluTasarımİç Mekân TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunu, Bilişsel Rehabilitasyon alanında Yükseklisans yapmış olmak.1Öğr. Gör.

 


NOT:
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Öğretim üyeleri için:


 Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti,
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-devletten alınmalı veya Noter onaylı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

• Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için:
• 
Başvuru Dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir)
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (doküman ve Flash olarak)
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Tecrübe Belgesi (istenmesi halinde onaylı)
• Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli olanlar getirecekler)
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 4 adet Vesikalık Fotoğraf

Sınav Takvimi:
• 
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.02.2023
• Sınav Tarihi : 20.02.2023
• Sonuç Açıklama Tarihi : 22.02.2023

İrtibat-Başvuru Adresi:
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. 06050 Altındağ-ANKARA

Tel: 0312-324 2411 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Düzce Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanıÖnceki Haber

Düzce Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Person...

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanıSonraki Haber

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdar...

Yorum Yazın

Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
25 Eylül Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
PİKTES Projesinde görevlendirilen ücretli öğretmenler öğretmenevlerinden indirimli yararlanabilir mi?
Deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili alınan son kararlar
Ek yerleştirmeler bu ay sonuna kadar bitmiş olacak
Ortak sınav tarihleri açıklandı
Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı 29 Eylül-01 Ekim 2023 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Uluslararası Uzay Kongresinde
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Geçici Görevlendirilen Öğretmenler Hakkında Açıklama
24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!