AYM, 2-3 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM, 2-3 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı
Abone ol
AYM, 2-3 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı

3 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
26.3.20243.4.2024 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/22679

Başvuru, hukuka aykırı gözaltı tedbiri dolayısıyla açılan davada ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2020/39912

Başvuru, ceza infaz kurumunda meydana gelen intihar vakası nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2021/3520

Başvuru, sağlık durumu dikkate alınmaksızın tutuklanma kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2020/16371

Başvuru, ceza infaz kurumunda tutulmaya kesin olarak uygun olmayan sağlık durumuna rağmen tutukluluğun devam ettirilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2020/26430

Başvuru, meslekten çıkarılan başvurucunun hakkında yürütülen idari soruşturma dosyası ile ilgili olarak yargısal süreçlerde kullanmak üzere bilgi edinme talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2021/22082

Başvuru, yürütülen bir soruşturma kapsamında başvurucu hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2019/10171

Başvuru, yargılandığı davada delil olarak kullanmak üzere ceza infaz kurumuna avukat olarak giriş çıkış kayıtlarını isteyen başvurucunun bilgi edinme talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2020/40060

Başvuru; iş sözleşmesi feshedilen başvurucuların sendikal tazminat taleplerinin reddedilmesi nedeniyle sendika hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2019/34053

Başvuru, kişisel verilerin güvenlik soruşturmasına esas alınması nedeniyle ataması yapılmayan öğretim görevlisinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2021/20018

Başvurular, ceza davasında sanıkların hazır bulunma talepleri reddedilerek duruşmaya ses ve görüntüyle uzaktan katılımlarının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2019/6057

Başvuru; kamulaştırma bedelinin ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
12

2020/11549

Başvuru, kamulaştırma bedelinin taşınmazın zemin değerinin dikkate alınmadan belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2019/29889

Başvuru, yargı kararının icra edilmemesi nedeniyle adil yargılanma ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2019/25805

Başvuru; kambiyo senedine dayalı icra takibine karşı açılan davada iddia ve itirazların karşılanmaması ve aleyhe birden fazla tazminata hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
15

2020/32876

Başvuru, el koyma tedbirinin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının  ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2021/13520

Başvuru, yolcu taşımacılığına ilişkin sözleşmenin feshi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiasına ilişkindir.

 
17

2020/35000

Başvuru, hükümlüye babasının cenaze törenine katılması için izin verilmemesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2020/35123

Başvuru, hükümlüye babasının cenaze törenine katılması için izin verilmemesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
19

2020/23774

Başvuru; tazminat davasında, bozma kararından sonra yapılamayacağı gerekçesiyle ıslah talebinin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
20

2021/23051
 

Başvuru; işçilik alacağından doğan davada, bozma kararından sonra ıslah yapılamayacağı gerekçesiyle ıslah talebinin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2021/49158

Başvuru, sermaye şirketinin adli yardım talebinin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

2 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
26.3.20242.4.2024 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2020/1390

Başvuru, kolluk görevlilerinin fiziksel şiddetine maruz kalınması ve olay yönünden etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2020/12395

Başvuru, kolluk görevlilerinin şiddetine maruz kalınması ve olay yönünden etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının; konuta izinsiz girilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile konut dokunulmazlığı hakkının; adli kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında zorluk çıkarılması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
3

2020/1673

Başvuru; sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağı ile aile hayatına saygı hakkının, geri gönderme merkezindeki tutma şartları nedeniyle kötü muamele yasağının, idari gözetim altında tutmanın hukuki olmaması nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
4

2020/33957

Başvuru; gözaltında darp, tehdit ve şiddete maruz kalınarak ifadenin zorla alınması, ceza infaz kurumunda tutulma koşullarının kötü ve yetersiz olması, kalabalık koğuşlarda kalınması, sosyal ve sportif etkinliklere katılımın engellenmesi, suç duyurularına yönelik hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2019/1278

Başvuru, ceza infaz kurumunda kalabalık odada tutulma ve bu konudaki başvurunun infaz hâkimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2019/34408

Başvuru; ceza infaz kurumunda kalabalık odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının, getirilen kıyafetlerin eski olduğu gerekçesiyle teslim edilmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
7

2020/21097

Başvuru, ceza infaz kurumunda infaz görevlileri tarafından darbedilme ve bu olaya ilişkin ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2019/27127

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan ve açık öğretim fakültesinde öğrenci olan başvurucuya fakülte tarafından gönderilen ders kitapları ile ailesi tarafından posta yoluyla gönderilen soru kitapçığının verilmemesi nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2020/39163

Başvuru, yargılandığı davadaki belgelerin verilmesine yönelik bilgi edinme talebinin zımnen reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
10

2021/30462

Başvuru, başvurucunun bilgi edinme talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2019/30431

Başvuru, ceza infaz kurumu disiplin kurulu kararına karşı yapılan şikâyetin infaz hâkimliği tarafından kabul edilmesi üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazın başvurucuya bildirilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2021/11857

Başvuru; esaslı iddia ve savunmaların kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının, soyut delillere dayanılarak karar verilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
13

2021/14553

Başvuru; yurt dışına çıkışın yasaklanmasına yönelik adli kontrole yapılan itirazın gerekçesiz şekilde reddedilmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
14

2019/13844

Başvuru; ceza infaz kurumunda (Kurum) tutuklu bulunan başvurucunun ücreti kendisince karşılanarak kurum idaresi aracılığıyla süreli yayın satın alma talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılması talebinin reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
15

2020/22893

Başvuru, sürücü belgesinin geçici olarak alınmasına karar verilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2020/22222

Başvuru, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptali talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

 
17

2021/30995

Başvuru; atama işleminin iptali talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının, psikolojik taciz nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
18

2019/7966

Başvuru, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi sırasında satıştan fazla katma değer vergisi tahsil edildiği iddiasıyla yapılan şikâyetin süre aşımı gerekçesiyle reddine karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
19

2020/22991

Başvuru, kamulaştırma bedelinin düşük belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
20

2020/24984

Başvuru; kamulaştırmasız el atmaya dayalı tazminat davasının hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle reddedilmesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2020/24136

Başvuru, bedelsiz terk edilen taşınmazların iadesi talebinin reddi nedeniyle mülkiyet hakkının, mahkeme kararlarında ilgili ve yeterli gerekçe bulunmaması nedeniyle de gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
22

2020/15874

Başvuru, ortağı olunan şirketin usulsüz işlemleri nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi için açtığı tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
23

2019/15190

Başvuru, askerî okulda öğrenime devam edilirken okuldan ilişik kesilerek başka okula nakledilme üzerine açılan davanın incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
24

2019/40222

Başvuru; işçilik alacağının ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davanın dava şartı yokluğu gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
25

2020/562

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde bireysel başvuru yapmak için hazırlamış olduğu form ve eklerine sakıncalı olduğu gerekçesiyle ceza infaz kurumu tarafından el konulması nedeniyle haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
30 Mart Cumartesi önemli gündem başlıklarıÖnceki Haber

30 Mart Cumartesi önemli gündem başlıkla...

Ortaöğretimde İyi ÖrneklerSonraki Haber

Ortaöğretimde İyi Örnekler

Yorum Yazın

13 Nisan Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (12 Nisan 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Uluslararası Forumu Düzenlenecek
Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu başlıyor
E-İnsan Nedir?
Uzaktan Eğitim Kapısı Nedir?
Kariyer Kapısı Nedir?
Ulusal Staj Programı Nedir?
Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları başlıyor
2023 YKS soru çözüm videoları
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 30 dilde bayram tebriği
Yetenek Her Yerde Nedir?
Talentforbız Nedir?
İstanbul HR Forum nedir?
Mehmet Emin Yurdakul’un Vefatının 80. Yılı Anısına “Gönlümdeki Türk Asrı” Şiir Yarışması
Ziya Gökalp’in Vefatının 100. Yılı Anısına “Fikrimdeki Türk Asrı Ve Türk Birliği” Makale Yarışması
5. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye Kamu-Sen'den Depremden Etkilenen Çocuklarımıza Yönelik Mektup Yarışması
MİT, 5-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Yaratıcı Bir Yarışma Başlatıyor
Zerrin GÜNTÜRKÜN, Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi Oldu