BT Rehber Öğretmenlerine Görevleri Dışında Verilen Görevler Karşılığında Ek Ders Ücreti Ödenmesiyle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
BT Rehber Öğretmenlerine Görevleri Dışında Verilen Görevler Karşılığında Ek Ders Ücreti Ödenmesiyle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı
Abone ol
Türk Eğitim-Sen olarak Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine görevlendirildikleri gün ve saatler dışında kalan sürelerde destekleme yetiştirme kurs görevi, nöbet görevi, sınav görevi, belletmenlik ve kulüp faaliyetleri vb. görevler verildiğinde karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız davada;

 Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2024/214 E. sayılı ve 05.04.2024 tarihli kararında;   

            “…Uyuşmazlıkta, dava dosyasına sunulan 22/08/2023 tarihli savunma dilekçesinin birinci sayfasında, bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerine geçici olarak görevlendirildikleri gün ve saatler dışında kalan sürelerde verilen destekleme ve yetiştirme kurs görevi, nöbet görevi, belletmenlik ve kulüp faaliyetleri gibi görevleri karşılığında ek ders ücreti ödendiği, bu nedenle davacının iddiasının yersiz olduğu belirtilmişse de, söz konusu savunmayı ortaya koyacak bilgi ve belgelerin sunulmadığı, bu nedenle 20/02/2024 tarihli ara karar ile davalı idareden; bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerine görevlendirildikleri gün ve saatler dışında kalan sürelerde destekleme yetiştirme kurs görevi, nöbet görevi, sınav görevi, belletmenlik ve kulüp faaliyetleri vb. görevler verildiğinde karşılığında ek ders ücreti ödendiğine yönelik bilgi ve belgelerin (ilgili yerler gösterilmek suretiyle maaş bodroları vb. Yollarla) gönderilmesinin istenilmesine, davacıdan ise uyuşmazlık konusu ek ders ücretinin ödenmediği sendika üyesinin bulunup bulunmadığı sorularak , böyle bir üye varsa söz konusu üye veya üyelerin ek ders ücretlerinin ödenmediğini gösterir maaş bordrolarının (ilgili yerler işaretlenmek suretiyle) gönderilmesinin istenilmesine karar verilmiş olup, davalı idarece yalnızca ilgili mevzuatın ve valiliklerle yapılan yazışmaların gönderildiği, bilişim teknolojilerine görevlendirildikleri gün ve saatler dışındaki sosyal etkinlikler vb. faaliyetler için ek ödeme yapıldığına ilişkin bilgi sunulmadığı, ancak davacı sendika tarafından, bir öğretmen üyesinin puantaj tablosu da gönderilmek suretiyle bilişim teknolojileri öğretmenlerine görevlendirildikleri gün ve saatler dışındaki sosyal etkinlikler vb. faaliyetler için ek ödeme yapılmadığını, yukarıda yer verilen mevzuat gereği geçici olarak görevlendirilen bilişim teknolojileri öğretmenlerine verilmesi gereken 18 saat ek ders ücretinin yanında ders saatleri dışında ilgili mevzuat gereği sosyal kulüp çalışması yapıldığı, ancak bu çalışmalara ilişkin 2 saatlik ek ders ücretinin ödenmediği belirtilmiş ve dayanak bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

            Bu kapsamda işbu uyuşmazlığın bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerine görevlendirildikleri gün ve saatler dışında kalan sürelerde destekleme yetiştirme kurs görevi, nöbet görevi, sınav görevi, belletmenlik ve kulüp faaliyetleri vb. görevler verildiğinde karşılığında yukarıda yer verilen mevzuat gereği arttırımlı iki saatlik ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            Olayda, davacı sendikanın asıl olarak bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak görev yapmayan öğretmenlerin geçici olarak görevlendirildikleri sürede, söz konusu görevlendirme nedeniyle kendilerine Yönetmeliğin 16/2. maddesi uyarınca 18 saat ek ders ücreti ödendiği, bunun dışında ilgili öğretmenlerin bilişim teknolojileri rehberliği görevlisi olarak ders saatleri dışında sosyal kulüp çalışması yaptıkları, söz konusu çalışmanın Yönetmeliğin 6/5. maddesi kapmasında olduğu, asli görevi olan öğretmenlikten aklanan bir çalışma olmadığı, geçici görevlendirme nedeniyle yapılan kulüp çalışmalarının ise asli görev olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

            Bu durumda, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak geçici görevlendirilen öğretmenlerin yaptığı kulüp çalışmasının asli görevi kapsamında olmadığı dikkate alındığında, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek ders görevi” başlıklı 6.maddesinin 5.fıkrasında belirtilen ek ödemeden yararlandırılması gerekirken, davacı sendika tarafından bu yönde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Ayrıca, dava konusu işlemin uygulanması halinde, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mevzuat uyarınca hak ettiği ek ders ücretlerine hak kazanamaması sonucunu doğuracağından, Anayasa ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı yönünden telafisi güç ya da imkansız zararların doğabileceği kanaatine varılmıştır.” denilerek dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.

 

Karar için tıklayınız.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ölen 3 definecinin cenazesi çıkarıldı...Baba oğul define kurbanıÖnceki Haber

Ölen 3 definecinin cenazesi çıkarıldı......

Emeklilik Sistemi Yeniden Ele Alınmalıdır. 1 Gün Geç Başlamanın Bedeli 17 Yıl Olamaz!Sonraki Haber

Emeklilik Sistemi Yeniden Ele Alınmalıdı...

Yorum Yazın

Bakan Tekin: Ben dahil kimse 'mülakatta' torpil yapamaz
Okulumda Sağlıklı Besleniyorum
EBA, Yenilenen Arayüzüyle Zenginleşerek Güçleniyor
Sıfır Atık Nedir?
Bilim İletişimi Gönüllülük Programı Başvuruları Başladı!
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Mülakatlarda KPSS puanına mütenasip puanlama yapılacağını duyurun. Hem komisyon üyelerimiz hem de genç meslektaşlarımız rahatlasın.
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi Yayımlandı
Gençlik Yaz Okuluna başvurular başlıyor
eTwinning Kalite Etiketi başvuruları uzatıldı
MEB, Bir Yılda Hayata Geçirilen Projeleri Bülten Olarak Yayımladı
İmam Hatip Liseleri Arasında, 11 Dilde Münazara Yarışmaları Sonuçlandı
Şimdi Teneffüs Zamanı
EBA defterini al izle
İşte MEB'in Trafik Eylem Planı
E İzleme nedir?
İşte MEB tarafından açılan tüm kurslar ve başvuruları
Eğitimde Birlikteyiz Öykü Kitapları
Eğitimde Birlikteyiz