AYM, 17-18 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM, 17-18 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı Gündemi
Abone ol
AYM, 17-18 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı Gündemi

18 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
5.4.202418.4.2024 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2022/58456

Başvuru, bir iş kazasına ilişkin düzenlenen rapora itiraz dilekçesinde sarf ettiği sözler sonucu başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2020/32967

Başvuru, kolluk kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonu kapsamında silahlı güç kullanımı sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2020/22319

Başvuru, çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
4

2020/23395

Başvuru, ceza infaz kurumunda infaz koruma memurları tarafından darbedilme ve bu olaya ilişkin olarak ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2020/23585

Başvuru; mahpusun infaz kurumunda hastalığa yakalanması ve akabinde sağlık hizmetine erişiminde ihmal gösterilmesi nedeniyle ölmesi ve bu olayda ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının, açılan tam yargı davasının ise kısmen reddedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
6

2020/33007

Başvuru, kolluk görevlilerinin fiziksel şiddet uygulaması ve bu olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
7

2020/13157

Başvuru, sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
8

2020/2723

Başvuru, ceza infaz kurumunda tutulma şartlarının yetersiz olması ve bu konudaki başvurunun infaz hâkimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

 
9

2021/26594

Başvuru; haksız yakalama ve gözaltı tedbiri nedeniyle açılan tazminat davasında yetersiz maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, haksız yargılamaya dayanan tazminat talebi hakkında karar verilmemesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının, lehe hükmedilen vekâlet ücretinin az olması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
10

2021/5135

Başvuru; kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen terör saldırısının önlenmesi için gerekli tedbirlerinin alınmaması sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle yaşam hakkının, bu olay sebebiyle açılan tazminat davasının süre aşımı yönünden reddedilmesi nedeniyle de mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
11

2021/5124

Başvuru; kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen terör saldırısının önlenmesi için gerekli tedbirlerinin alınmaması sonucu meydana gelen ağır yaralanma  nedeniyle yaşam hakkının, bu olay sebebiyle açılan tazminat davasının süre aşımı yönünden reddi nedeniyle de mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
12

2020/19612

Başvuru; disiplin cezasının iptali talebiyle açılan davada ileri sürülen deliller değerlendirilmeden davanın reddine karar verilmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
13

2021/25319

Başvuru, savunma tanıklarının dinlenmemesi nedeniyle tanık dinletme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2021/2948

Başvuru, ceza davasında sanığın hazır bulunma talebinin reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2019/2675

Başvuru, hâkimlik mesleğinden çıkarılan başvurucunun noterliğe atamasının yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2020/9481

Başvuru; kazai rüşt kararının zamanında alınmadığı belirtilerek atama işleminin yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

 
17

2018/28230

Başvuru, meslekten çıkarma kararı verilmesi ile yeniden inceleme talebinin reddedilmesine ilişkin dönem arasındaki maaşın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2019/12120

Başvuru; toplu iş sözleşmesi kapsamında günlük brüt ücretinde düşüş meydana gelmesi nedeniyle sendika hakkının, işçilik alacağından mahrum kalınması nedeniyle mülkiyet hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. 

 
19

2019/27921

Başvuru, hakkında "ÇED gerekli değildir." kararı verilen rüzgâr enerjisi santralinin taşınmaza zarar vermesi ve reddedilen davada aleyhe yargılama masraflarına hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
20

2019/39103

Başvuru, taşınmaz üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasının davanın kısmen reddine neden olması ve dava değerinin hatalı belirlenmesi suretiyle yüksek miktarda aleyhe vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
21

2020/7266

Başvuru; kamulaştırma bedelinin düşük belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
22

2020/6515

Başvuru, bir bankaya elkoyma sürecinde iptale ilişkin yargı kararı sonrası hissedarların zararının tazminine ilişkin alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
23

2020/8388

Başvuru; kesinleşen icra takipleri ve mahkeme kararları neticesinde varlığı kabul edilen Sabah Yayıncılık A.Ş.den olan alacağın, bu Şirketin yönetim ve denetimine el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun uygulamaları sonucunda ortaya çıkan kamu alacağının önceliği gereğince tahsil edilememesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
24

2020/30719

Başvuru, el koyma tedbirinin  haksız şekilde uygulanması ve uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvuru 10/9/2020 tarihinde yapılmıştır. Komisyon, başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar vermiştir.

 
25

2020/31253

Başvuru, el koyma tedbirinin  haksız şekilde uygulanması ve uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının  ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvuru 10/9/2020 tarihinde yapılmıştır. Komisyon, başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar vermiştir.

 

17 Nisan 2024 - Bölüm Toplantısı Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
5.4.202417.4.2024 

 

Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2021/30032
 

Başvuru; kolluğun kontrolünde iken intihar sonucu gerçekleşen ölüm ve bu ölüm ile ilgili olarak açılan davanın reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
2

2022/13630
 

Başvuru, bir başka ülkede gözaltında kalınan sürenin hükmolunan cezadan mahsup edilmemesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2020/37034

Başvuru, şikâyetçi olunan kamu görevlileri hakkındaki idari soruşturma dosyasıyla ilgili bilgi edinme talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
4

2021/2166

Başvuru, kamu görevlisinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden çalışma arkadaşları hakkında şikâyet başvurularında bulunması nedeniyle görev yerinin değiştirilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
5

2021/3958

Başvuru, ceza davasında sanığın hazır bulunma talebinin reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2019/8044

Başvuru; mülke ulaşılamamasından kaynaklanan zararın tazmini için yapılan idari başvurunun zararın muhtemel olduğu gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
7

2019/19232

Başvuru; meslekten çıkarma kararı verilmesi ile yeniden inceleme talebinin reddedilmesine ilişkin dönem arasındaki maaşın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi, bağımsız ve tarafsız olmayan mahkemelerce yargılama yapılması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
8

2019/38221

Başvuru, kamulaştırma bedeli belirlenirken komşu parseller için farklı objektif değer artışı uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
9

2019/40092

Başvuru; haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında mal varlığı üzerinde uygulanan ihtiyati hacizler nedeniyle mülkiyet hakkının, kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti olmamasına rağmen tazminata konu olaydan sorumlu tutulma nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
10

2019/42107

Başvuru; geçici teminatın irat kaydedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, temyiz talebinin süre aşımından dolayı reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
11

2020/17951

Başvuru, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasında mal varlığı üzerinde uygulanan ihtiyati haciz nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
12

2020/6982

Başvuru; taşınmaza kamulaştırmasız el atılması, kamulaştırmasız el atma tazminatının uzun süren yargılama nedeniyle değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
13

2020/8577

Başvuru, emvali metruke mevzuatı çerçevesinde alınan vaziyet kararının kaldırılması ve taşınmazın iadesi talebiyle idareye yapılan başvurunun reddi üzerine açılan davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
14

2020/26382

Başvuru; kamulaştırmasız el atmaya dayalı tazminat davasının hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
15

2020/26215

Başvuru, kamulaştırma bedelinin düşük belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
16

2019/28733
 

Başvuru, başvurucuların baro levhasına/staj listesine yazılmalarına ilişkin taleplerinin mahkemelerce kabul edilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
17

2020/11939

Başvuru, mağdur olunan bir suç sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
18

2020/35909

Başvuru, sahte fatura kullanıldığı gerekçesiyle resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
19

2020/586

Başvuru, temyiz başvurusunun süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
20

2021/30498

Başvuru, gerekçeli karar tebliğ edilmeden tefhim dikkate alınarak istinaf başvurusunun süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 5.04.2024Önceki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Ortaöğretimde İyi ÖrneklerSonraki Haber

Ortaöğretimde İyi Örnekler

Yorum Yazın

20 Mayıs Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (19 Mayıs 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanlar İş Başında
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen b​urs ve destekler;
Mevlana Değişim Programı Nedir?
Farabi Değişim Programı Nedir ?
"Özel" Çocuklara Özel İlgi Gösteren Mobil Uygulama
İşte Harezmi eğitim modeli
İşte MEB, e sınav merkezleri
Açık Öğretim Okulları Sınav Arşivi
Açık Öğretim Okulları Ders Kitapları
Açık Öğretim Okulları Belge, Form Ve Dilekçe Örnekleri
“Öğretmen ve Ebeveyn Buluşmaları” Etkinliği
BİLSEM'lerden Büyük Başarı!
81 ilimizde yarın Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek
Harezmi Eğitim Modeli Sempozyumu
2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Öğretmenler, Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programına İstedikleri İllerde Katılabilecek
İradesini Ve İmzasını İnkâr Eden Bürokratlar O Gün Hepiniz Oradaydınız
Kamuda Tasarruf Ve Verimlilik Paketi Gözden Geçirilmelidir