Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 11.07.2023
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 25.07.2023

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Profesör İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

 

 

Fakülte

Bölüm-Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü
Genel Kamu
Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentlik unvanını Genel Kamu Hukuku alanından almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini sosyal hizmet alanında tamamlamış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi alanından almış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip
olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisansını Mimarlık Anabilim Dalı Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi programında, Doktora eğitimini ise Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilimleri Programında tamamlamış olmak. İlgili
alanda uluslararası yayınlara sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az
85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans Eğitimini Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinde tamamlamış, doktora eğitimini bu alanların birinde tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına
sahip olmak

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına
sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Fen alanında en az
85 İngilizce dil puanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Çocuk Cerrahisi bilim alanında almış olmak, İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip ve Akreditasyon
konusunda deneyim sahibi olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak, Akreditasyon konusunda deneyim sahibi
olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Acil Tıp Uzmanı olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

2

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında almış olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Anatomi bilim alanında almış olmak. Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde tamamlamış olmak. İngilizce
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde tamamlamış olmak. Anatomi uzmanı olmak ya da Anatomi doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Biyoistatistik alanında tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde tamamlamış olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak ve Akreditasyon
çalışmalarında deneyim sahibi olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı ilanıÖnceki Haber

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı...

Selçuk Üniversitesi 131 Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Selçuk Üniversitesi 131 Öğretim Üyesi al...

Yorum Yazın

19 Mayıs Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (18 Mayıs 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
BİLSEM'lerden Büyük Başarı!
81 ilimizde yarın Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek
Harezmi Eğitim Modeli Sempozyumu
2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Öğretmenler, Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programına İstedikleri İllerde Katılabilecek
İradesini Ve İmzasını İnkâr Eden Bürokratlar O Gün Hepiniz Oradaydınız
Kamuda Tasarruf Ve Verimlilik Paketi Gözden Geçirilmelidir
Beceri Temelli Kitaplar
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları
OGM Materyal Yabancı Dil İçerikleri
Beceri ve Hayallerini Keşfetmen İçin "Zanaat Atölyeleri" Seni Bekliyor 
Öğretmenlerin Ekonomik Durumu Anketi Sonuçlandı
Okul Sporları Duyuruları
 Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören özel yetenekli öğrencilere yönelik "Resfebe Yarışması" başvuruları başladı.
Çocuk Kitapları ve Okuma Alışkanlığı Kursu
Millî Eğitim Bakanlığı Kurumsal Yönetişim Anketi
Emek Ve Alınterine Yapılan Ödemeler İsraf Değildir
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı