Selçuk Üniversitesi 131 Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Selçuk Üniversitesi 131 Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" ölçütlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 21 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ve genel açıklamalar Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur.

Birim

Bölüm

Anabilim / Anasanat Dalı
/ Program

Unvan

Derece

Özel Şart

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

Ekonomi politikası belirsizliği, ekonomik krizler, dijital ekonomi ve karbon emisyonu üzerine çalışmaları olmak.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


Uluslararası Ticaret


Doçent


1

Doçentlik unvanını Uluslararası Ticaret alanında almış olmak. Sınır Ötesi Elektronik Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikte Risk Yönetimi; Kambiyo, Gümrük ve Muhasebe işlemlerine yönelik çalışmaları olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Doçent

1

Destinasyon pazarlamasında gastronomi turizmi ve göl turizmi konularında çalışmaları olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

Uluslararası Turizm Endekslerine ilişkin çalışmaları olmak. Turizm İklim Endeksi, Turizm Fiyat Endeksi, Turizm ve Seyahat Rekabetçilik Endeksine ilişkin çalışmaları olmak.

Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları

Doçent

1

Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Aile işletmeleri, yönetim ve strateji, örgütsel davranış ve insan kaynakları konularında çalışması olmak.

Çumra Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. Biyokimya, gıda, tarımda karbon noktaların kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Organik Tarım
İşletmeciliği

Organik Tarım
İşletmeciliği

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Hidroponik yeşil yem üretimi ve kapillar sulama konularında çalışmaları olmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği

Türk Sanat Müziği

Doçent

1

Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar temel alanı müzik alanında almış olmak. Ney çalgısı alanında sanatsal çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

3

Açık erişimli dental olmayan bilgisayar programları ile restorasyon ve uyku apnesi tedavisinde kullanılan splint tasarımı ve termal olmayan plazma uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Klinik Eczacılık

Doktor
Öğretim Üyesi

4

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Klinik Eczacılık alanında yapmış olmak. Multiple Skleroz (MS) alanında çalışması olmak.

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

2

Alman ve Türk Edebiyatı ile ilgili karşılaştırmalı çalışmaları; edebi eserlerde mekan ve mizah ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi

Profesör

1

Doçentlik unvanını Felsefe alanında almış olmak. Türk-İslam düşüncesinde metafizik siyaset ve felsefi antropoloji üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Postkolonyal Edebiyat, Gerontoloji ve Edebiyat, Edebiyatta Sosyal Sınıf konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk Dünyası ve Orta Çağ Kültürleri Arkeolojisi

Profesör

1

Doçentlik unvanını Sanat Tarihi alanında almış olmak. Ortaçağ Türk Dönemi ve Osmanlı Sanatı üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Edebiyat Sosyolojisi, Beden Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Doktora eğitimini Sosyoloji alanında yapmış olmak. Sosyal Mesafe, Siyasal Katılma, Gündelik Hayat, Taşra konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

2

Doçentlik unvanını Eski Çağ Tarihi alanında almış olmak. Hitit Ritüel Objeleri ve Hitit Kutsal
Mekanları üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Eski Türk Edebiyatında Tasavvuf Kültürü, Ahlak Kitapları, Mensur ve Tercüme Eserler üzerinde çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olmak. Yenilikçi okul, sosyal adalet liderliği, zaman yönetimi ve öğretmen liderliği konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Bitki vejetatif ve generatif organ anatomisi, palinoloji ve bitki sistematiği konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

Bitki uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri ve bitkilerin anatomik yapısı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doçent

1

Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Bitkilerde DNA barkodlama, bitki moleküler filogenisi ve bitki sitogenetiği üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doçent

1

Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Bitki biyoteknolojisi ve polimer esaslı biyomalzemeler konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

3

Katkılama yoluyla hedef pelet üretimi, PLD yöntemiyle 4 bileşenli yarı iletken ince filme dayalı
heteroeklem güneş pili ve plasmonik nanoparçacıklarla ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Olasılık Teorisi ve
Stokastik Süreçler

Doçent

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Optimal sansürleme şemaları, kesikli dağılımlar ve sayma regresyon alanlarında çalışmaları olmak.


Fen Fakültesi


Kimya


Organik Kimya


Doçent


3

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Anti-kanser kaliks[4]arenler, pillar[5]arenler, metal- metal oksit nanopartiküller ve reaksiyon tabanlı floresan sensörler konularında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Doçentlik unvanını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış olmak. Tip 2 diyabet ve model temelli motivasyonel görüşme ile ilgili çalışmaları olmak.


Hukuk Fakültesi


Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi


5

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu bakımından iş ilişkilerini inceleyen çalışması olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisat Politikası


Profesör


1

Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak. Yeşil Finansal Teknolojiler, Fintek ve Bankacılık Sektörü, Yeşil teknolojilerin ve CO2 verimliliğinin büyümeye etkisi konularında
çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisat Politikası


Doktor Öğretim Üyesi


1


Doktora eğitimini İktisat alanında yapmış olmak. Savunma harcamalarının ekonomik etkileri, tüketici güven endeksi ve ekonomi-mutluluk düzeyi ilişkisi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Doçentlik unvanını Finans alanında almış olmak. Finansal performans, kârlılık, kitle fonlaması ve çok kriterli karar verme konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi


3

Doktora eğitimini Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak. Doğrusal programlama, insani yardım lojistiği ve analitik hiyerarşi süreci konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Siyaset ve Sosyal Bilimler


Doçent


1

Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Etnik kimlik, Türk modernleşmesi ile tek parti döneminde milliyetçilik, milli kimlik ve vatandaşlık konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkiler


Devletler Hukuku


Doçent


1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Demokrasi ve Demokratikleşme, Avrupalılaşma, Sivil-Asker İlişkileri ve NATO Siber Güvenlik Politikası konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkiler


Uluslararası Siyaset


Profesör


1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Sınır aşan su politikaları, Avrupa Su Çerçeve Direktifi, Küresel Çevre Sorunları, Egemenlik konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkiler


Uluslararası Siyaset

Doktor Öğretim Üyesi


2

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak.
Balkanlar, Eleştirel güvenlik ve Uluslararası siyaset teorisi konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman


Lojistik


Doçent


2

Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Uluslararası İşletmelerde Blokzincir Teknolojisi, Örgütsel Bolluk, Stratejik Oryantasyon ve Dijital Zorbalık konularında çalışmaları olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman


Lojistik

Doktor Öğretim Üyesi


2

Doktora eğitimini Uluslararası Ticaret alanında yapmış olmak. Lojistik performans, Drone lojistiği, Lojistik 4.0, Yapay zeka konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Basın Yayın Tekniği

Doçent

1

Doçent unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Haber, Kültürlerarası İletişim ve Yurttaş Gazeteciliği üzerine çalışmaları olmak.


İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema


Fotoğrafcılık ve Grafik

Doktor Öğretim Üyesi


4

Doktora eğitimini Radyo Televizyon ve Sinema alanında yapmış olmak. Uzaktan eğitim ve kültürlerarası iletişim üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve
Sinema

Sinema

Doçent

1

Doçent unvanını Sinema alanında almış olmak. Dijital sinema izleyiciliği, seri izleme ve sinemaya gitme deneyimleri konularında nitel saha araştırmaları üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve
Sinema

Sinema

Doçent

1

Doçent unvanını Sinema alanında almış olmak. Toplumsal cinsiyet, film endüstrisi, Sinema ve Nostalji üzerine çalışmaları olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Felsefe ve Din Bilimleri


Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi


4

Lisans eğitimi İlahiyat Fakültesi, doktora eğitimini Din Sosyolojisi alanında yapmış olmak. Kurumlar sosyolojisi ve modern dönemde aile problemleri konularında çalışmaları olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Felsefe ve Din Bilimleri


Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi


5

Lisans eğitimini İlahiyat Fakültesi, doktora eğitimini Felsefe ve Din Bilimleri alanında yapmış olmak. Çocuklarda dini gelişim, dini başa çıkma konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

Doçentlik unvanını Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olmak. Din felsefesi, din-siyaset ilişkisi ve din-bilim ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Hadis usûlü alanında ve erken dönem muhaddisleri üzerinde çalışmaları olmak. Tahkik tecrübesi olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Temel İslam Bilimleri


Hadis

Doktor Öğretim Üyesi


3

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Hadis alanında yapmış olmak. Arz ve haber teorisi üzerinde çalışmaları olmak. Tahkik tecrübesi olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Hanefi fıkıh literatürü üzerine araştırmaları olmak. Tahkik tecrübesi olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. İslam hukuku ve mantık ilişkisi, fıkıh ve internet teknolojileri, Osmanlı hukuku üzerine çalışmaları olmak.


İslami İlimler Fakültesi


Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Doktor Öğretim Üyesi


3

Doktora eğitimini Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. Modern inanç şekilleri karşısında uluhiyete dair kelami deliller üzerine çalışması olmak.


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi


El Sanatları


El Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi


2

Doktora eğitimini Tasarım alanında yapmış olmak. Geleneksel sanatlar ve ahşap baskı sanatı konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım

Profesör

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Mimarlık alanında almış olmak. Estetik, mimarlık ve film konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Rekreasyon planlaması ve görsel kalite konularında çalışmaları olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Beslenme ve Diyetetik


Toplu Beslenme Sistemleri


Doçent


1

Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Türk mutfağı, yeme farkındalığı, yeme bağımlılığı ve erken çocukluk döneminde beslenme eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Ebelik alanında almış olmak. Doğum ağrısı ve sanal gerçeklik ile ilgili çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Ebelik alanında almış olmak. Üriner inkontinans konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Ebelik alanında almış olmak. Vajinismus ve postpartum depresyon ile ilgili çalışmaları olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kalp Akciğer Rehabilitasyonu


Doçent


1

Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve pulmoner hipertansiyon rehabilitasyonu konularında çalışmaları olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kas - İskelet Rehabilitasyonu

Doktor Öğretim Üyesi


4

Doktora eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Kadın sağlığı fizyoterapisi, pelvik organ prolapsusunda elektrik stimülasyonu ve aşırı aktif mesane konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kuruluşunda
Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Sağlık teknolojileri değerlendirme ve sağlık hizmetlerinde çevre muhasebesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Birey ve Toplum Sorunları

Profesör

1

Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak. Yaşlılık, aile aidiyeti ve sosyal hizmette vaka yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Birey ve Toplum Sorunları

Doçent

3

Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak. Göç, kesişimsellik ve sosyal hizmette vaka yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Engelli Bakım ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Eş tükenmişliği, kaygı, mesleki tükenmişlik ve işle bütünleşme konularında çalışmaları olmak.

Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri

Turizm ve Otel
İşletmeciliği

Doçent

1

Doktora eğitimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Otel İşletmeciliği, Eko turizm ve Küçük Oteller üzerine çalışmaları olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Profesör

1

Havacılıkta kriz, Havacılıkta imaj ve Havacılıkta talep konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde - Motor
Bakım

Uçak Gövde - Motor
Bakım

Doçent

1

Doçentlik unvanını Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Biyojet uçak yakıtı ve nanokompozit takviyeli uçak yapıları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Doçent

1

Lojistik, tersine lojistik, kurumsal kapasite, blok zinciri teknolojileri, vergileme, e-ticaret, atık yönetimi ve akıllı kentler üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak. Yeşil Lojistik, Lojistik 4.0 ve Depo Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Muhasebe alanında almış olmak. Lojistik Maliyetler, Bağımsız Denetim ve Sürdürülebilirlik Raporlaması konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antreman
Bilimleri

Profesör

1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Egzersiz psikolojisi ve spor fizyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor ve Sağlık Bilimleri

Profesör

1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Egzersiz kaynaklı kas hasarı ve tekrarlı sprint konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretmen kavramına yönelik metaforik algıları konusunda çalışma yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

2

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sportif denge ve reaksiyon alanlarında çalışmaları olmak.


Spor Bilimleri Fakültesi


Rekreasyon


Rekreasyon


Profesör


1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Egzersizlerin hematolojik parametreler üzerine etkisi, vitamin takviyeleri, egzersizde serbest radikaller ve antioksidan sistem üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Öğretme tutkusu ve stres algısı üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Makine Öğrenmesi, Gömülü Sistemler ve Cihaz tasarımı konularında çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Bilgisayar Yazılımı


Doçent


1

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doçent unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Yapay Zekada Çok Amaçlı Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları konusunda çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi


2

Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Derin öğrenme, biyometrik görüntü işleme ve sınıflandırma konularında çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği


Devreler ve Sistemler


Profesör


1

Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. EEG sinyallerinin analizi, Tıbbi görüntü füzyonu ve Artırılmış gerçeklik konularında çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği


Devreler ve Sistemler

Doktor Öğretim Üyesi


2

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Görüntü işleme, sinyal işleme ve sınıflandırma konularında çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği


Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi


2

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Bulut bilişim güvenliği ve Spektroskopi konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

İmalat Konstrüksiyon

Doçent

2

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Zırh çeliğinin sürdürülebilir işlenebilirliği, triboloji ve bilyalı öğütme üzerine çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi


Makine Mühendisliği


Otomotiv

Doktor Öğretim Üyesi


2

Yüksek lisans eğitimini Otomotiv Mühendisliği, doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Piston çukur geometrisi, çevresel etki analizi ve motor titreşimi üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği

Malzeme

Doçent

1

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında almış olmak. Patlamalı kaynak, talaşlı imalat ve bilyalı öğütme üzerine çalışmaları olmak.


Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği


Malzeme


Doçent


1

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak. Nanokompozitler, kompozit borular, kompozit sandviçler ve polimerlerin aşınması üzerine çalışmaları olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi


1

Çocukluk çağı böbrek tümorleriyle ilgili eğitim ve kurs belgesine sahip olmak. Pediatrik üriner taşlarda uygulamalı cerrahi kursu katılım belgesine sahip olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi


1

Eğitici eğitimi katılım belgesine sahip olmak. Evde sağlık hizmetleri kapsamında geriatrik hastaya yaklaşım eğitimi katılım belgesine sahip olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi


1

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık alanında eğitim almış olmak. Oftalmoloji alanında Avrupa board sınavlarında başarılı olmak. Türk oftalmoloji yeterlilik kurulu sınavında başarılı olup yeterlilik sertifikasına sahip olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi


1

Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. Eğitici eğitimi kursu katılım belgesine sahip olmak. Prematüre Retinopatisi konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

Profesör

1

Robotik cerrahi ve endoskopik cerrahi alanında çalışmaları olmak. Ürojinekoloji alanında tecrübeli olmak. Probleme dayalı öğrenim yönlendiriciliği eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Eğitici eğitimi ve eğitici gelişimi kursu katılım belgesine sahip olmak. Jinekoloik kanserlerde in vitro çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun Boğaz
Hastalıkları

Doçent

1

Koku ve alerji konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Omurga cerrahisi alanında deneyimi olmak. El ve üst ekstremite yaralanmaları sonrası yumuşak doku kayıplarının rekonstrüksiyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi

Doçent

1

Doçentlik unvanını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında alanında almış olmak. El cerrahisi yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi


1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak. Plastik cerrahlar için ultrasonografi eğitimi ve uygulamalı temel biyoistatistik eğitimi almış olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Üroloji


Doçent


1

Kadın pelvik taban hastalıkları ve rekonstrüktif cerrahi konusunda en az bir yıl süreyle araştırma yapmış olmak. European Board of Urology (FEBU) sınavında başarılı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi
Hastalıkları

Doçent

1

Eğitici eğitimi kursu katılım belgesine sahip olmak. Temel Fototerapi eğitim belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Pelvik Taban Rehabilitasyonu ve EMG alanlarında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Serebral palsili çocuklar ve aileleri ile ilgili çalışma yapmış olmak. Fibromyalji ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Eğitici eğitimi katılım belgesine sahip olmak. Multi disipliner tümör konseyi yapılanması ile ilgili çalışma ve deneyime sahip olmak.


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


İç Hastalıkları


Doçent


1

Eğitici eğitimi ve eğitici gelişimi kursu ile probleme dayalı öğrenim (PDÖ) yönlendiriciliği eğitimi katılım belgelerine sahip olmak. Gestasyonel diyabet ve hematolojik değişimler ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

İleri düzey iyi klinik uygulamalar eğitimi katılım belgesine sahip olmak. Dahiliye Endokrinoloji Uzmanı olmak. Tiroid kanserlerinde klinik tecrübeleri ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

Tıpta uzmanlığını Nükleer Tıp alanında yapmış olmak. Eğitici Eğitimi kursu katılım belgesine sahip olmak. Probleme dayalı öğrenme yönlendiriciliği eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yeterlik Belgesine sahip olmak. Eğitici Eğitimi kursu katılım belgesine sahip olmak. TÜSEB araştırma projesinde proje yürütücülüğü yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Belgesine sahip olmak. Venöz yetmezlikte radyofrekans ablasyon tedavisi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Belgesine sahip olmak. Girişimsel Radyoloji alanında yeterliği gösterir belgeye sahip olmak. Tiroid tanı kılavuzları ile ilgili çalışması olmak.


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


Tıbbi Farmakoloji


Profesör


1

Doçentlik unvanını Tıbbi Farmakoloji alanında almış olmak. Ön Klinik Değerlendirme Eğitimi ve Tıbbi Cihazlarda Klinik Değerlendirme Eğitimi TSE sertifikasyonuna sahip olmak. Kanser
tedavisine yönelik çalışması olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

Doçentlik unvanını Turizm alanında almış olmak. Gönüllü ve sorumlu turizm ile ilgili çalışması olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Profesör

1

Doçentlik unvanını Pazarlama alanında almış almak. Pazarlama ve Turizm alanında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Küçük hayvanlarda acil ve yoğun bakım uygulamaları ve görüntülemeleri alanında çalışmaları olmak.


Veteriner Fakültesi


Klinik Bilimler


Veterinerlik Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi


1

Doktora eğitimini Veterinerlik Cerrahisi alanında yapmış olmak. Küçük hayvan ortopedi ve abdominal cerrahi ve sığır-koyun ayak hastalıkları alanında çalışmaları olmak.


Veteriner Fakültesi


Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi


Doçent


1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Düvelerde Ovum Pick-Up (OPU) yöntemiyle toplanan oositlerde İn-vitro embriyo üretimi, Sıcaklık stresinin Ovum Pick Up (OPU) sırasında oosit kalitesi ve embriyo verimi üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.


Veteriner Fakültesi


Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Doktor Öğretim Üyesi


2

Doktora eğitimini Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında yapmış olmak. Sığırlarda in vivo embriyo üretimi/transferi ve sığırlarda in vitro embriyo üretiminde mikroakışkan sperm ayırma yönteminin kullanılması konularında çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik
Mikrobiyolojisi

Profesör

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Aşı ve Aşı adjuvanları konusunda çalışmaları
olmak.


Veteriner Fakültesi


Klinik Öncesi Bilimleri


Veterinerlik Patolojisi


Doçent


1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Çiftlik hayvanlarında botulinum nörotoksinlerinin patolojik etkileri ve asfeksili perinatal buzağılarda gözlenen ensefalopati hakkında çalışmaları olmak.


Veteriner Fakültesi


Klinik Öncesi Bilimleri


Veterinerlik Viroloji


Profesör


1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Black queen cell virus, BoLA-DRB3.2 gene polymorhism, Eva green bazlı small ruminant morbillivirus teşhisleri ile ilgili çalışmaları olmak.


Veteriner Fakültesi


Temel Bilimler


Veterinerlik Biyokimyası

Doktor Öğretim Üyesi


1

Doktora eğitimini Veterinerlik Biyokimyası alanında yapmış olmak. Meme tümörü, embriyo veriminde biyokimyasal parametreler ve kolonik mikrobiyata alanlarında çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan
Besleme

Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları

Profesör

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. İleri dönüşüm fermente kedi köpek mamalarının üretimi ve geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan
Besleme

Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları

Profesör

1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Subakut ruminal asidozis ve Entodinium caudatum’un in vitro rumen etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.


Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme


Veterinerlik Genetiği

Doktor Öğretim Üyesi


1

Doktora eğitimini Veterinerlik Zooteknisi alanında yapmış olmak. Metagenomik analiz, filogenetik analiz ve gen ekspresyonu konularında çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim ve Tercümanlık

Arapça Mütercim ve
Tercümanlık

Profesör

1

Çeviri Tarihi ve Arapça Edebiyat Çevirisi alanında çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim ve Tercümanlık

İngilizce Mütercim ve
Tercümanlık

Doçent

1

Külturlerarası iletişim, çeviri eğitimi alanında çalışmaları olmak.


Yunak Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık


Maliye


Doçent


1

Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak. Nükleer Enerji Tüketimi, Yeşil Ekonomi, Ekolojik Ayakizi ve Yüksek Teknoloji İhracatı konularında çalışmaları olmak.


Ziraat Fakültesi


Gıda Mühendisliği


Gıda Mühendisliği


Doçent


1

Doçentlik unvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. İleri işlenmiş et ürünleri ve bu ürünlerin Gıda Güvenliği ile ilişkileri konularında bilimsel çalışmaları olmak.


Ziraat Fakültesi


Tarım Ekonomisi


Tarım İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi


1


Tarıma Dayalı Sanayi işletmelerinde inovasyon yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve
Sulama

Tarımsal Yapılar ve
Sulama

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında almış olmak. Bitkilerde su ve tuzluluk stresi üzerine çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Doku kültürü, Moleküler Markörler konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Ayçiçeği ve Patates ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik
Baklagiller

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Yemeklik tane baklagiller ve sürdürülebilir tarım konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve
Beslenme

Toprak Bilimi

Profesör

1

Toprak Mikrobiyolojisi ve Enzimleri konusunda çalışmaları olmak.


Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Beslenme


Toprak Bilimi

Doktor Öğretim Üyesi


1


Toprak ve Su Koruma ve Rüzgar Erozyonu konusunda çalışmaları olmak.

Duyurulur.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım...

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Koyun ve keçi ormanların koruyucusudur”Sonraki Haber

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Koyun ve...

Yorum Yazın

Bütün Kamu Çalışanlarına BDDK’da Olduğu Gibi Ek Ödeme Verilmelidir
Bakan Tekin, Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin Tanıtım Programına Katıldı
MEB Ortaokul Ve Liselerde "Türk Sosyal Hayatında Aile" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Ocak Ayında Yapılacak Düzenleme Kamu Görevlisi Ve Emeklilerini Memnun Etmelidir
İşte Sendikanın Tespiti Memur Maaşlarındaki Erime Aylık 7 Bin 50 TL Oldu
Eğitim Sendikasından Formasyon Tepkisi
Kasım Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
4 Aralık Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (03 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Take Off İstanbul İçin Geri Sayım Başladı
Engel Tanımayan Öğretmenlerimiz, Engeller Aşan Çocuklar Yetiştiriyor
Engelleri Kaldıralım! Engelli Kamu Çalışanlarının Kullandığı Tüm Protez Ve Cihazlardaki SGK Payı Artırılsın!
Özel eğitim çocuk dergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında özel sayısıyla yayında
"Buğday Tanesi" Filmi; Öğrenci, Öğretmen Ve Velilerle EBA'da Buluşuyor
60 saniyede bugün (02 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
3 Aralık Pazar önemli gündem başlıkları
Memur Sendikacılığında Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Önemi Çalıştayımızı Tamamladık
Hükümetimizden; Memurlarımızın Sorunlarını İçeren Bir Torba Yasa (Memur Paketi) Bekliyoruz
İlkesel olarak alan değişikliğini doğru bulmuyorum!