Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.
İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut EBYS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik
Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.
Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi ilgili Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.
Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli: Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Adaylar başvurularını;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alım İlanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alım İlanı


“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME
BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir.
Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
NOT 1: Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr

 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI PROFESÖR DOÇENT DR. ÖĞR. ÜYESİ AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 1(*) Doktorasını Eğitim Yönetimi ve Denetimi, doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup ağırlıklı olarak Sosyal Teori ve Eğitim üzerinde çalışmaları
bulunmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 
1(*) Lisans ve lisansüstü eğitimini Psikoloji bilim dalında tamamlamış ve doçentliğini Öğrenme-Bilişsel- Biyo-Deneysel Psikoloji bilim dalında almış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 1 Lisans eğitimini ve doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olup ağırlıklı olarak Web Destekli Aile Katılımı üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi 1 Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olup Biyoloji ve Çevre Eğitimi
alanında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi 1 Lisans eğitimini Türkçe Öğretmenliği, lisansüstü eğitimini Türkçe Eğitimi alanında tamamlamış olup Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
alanında çalışmaları bulunmak.
Elektrik- Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1(*) Lisans derecesini Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında almış olup Bilgi ve Kodlama Teorisi, Haberleşme ve İşaret İşleme konularında çalışmaları
olmak.
Elektrik- Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 1(*) "Kontrol Teorisi ve Uygulamaları", "Robotik ve Otomasyon" alanlarında akademik çalışmaları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik 1(*) Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olup, Optoelektronik ve Fiziksel Kimya alanında çalışmaları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik 1(*) Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olup Yoğun Madde Fiziği ve İstatistik Fizik alanında çalışmaları
olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik 1 Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olup Yarı İletkenler ve Biyofizik alanında çalışmaları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji 1(*) Kent Sosyolojisi ve Kültür Sosyolojisi alanında çalışmaları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematik 1 Doçentliğini Matematik bilim alanında almış olup Uygulamalı Matematik ve Geometri alanında
çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olup Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Protein Mühendisliği alanında
çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya 1(*) Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup ağırlıklı olarak Anorganik Kimya, Enerji ve Elektrokimya alanında çalışmaları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya 1 Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup, Anorganik Kimya ve Elektrokimya alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya 1 Doktora derecesini Organik Kimya alanında almış olup Optoelektronik ve Teorik Kimya alanında
çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya 1(*) Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup, Anorganik Kimya
alanında çalışmaları olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 1 Doktorasını "Tanzimat Dönemi Hatıratları" üzerine yapmış olmak ve Osmanlı Polisiyeleri konusunda çalışmaları bulunmak
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1(*) Lisansüstü eğitimini Deprem Mühendisliği alanında yapmış olup, "Risk Analizi" ve "Yapı Dinamiği" alanlarında çalışmaları olmak.
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1(*) Lisans ve lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup Hidroloji, Risk Analizi ve Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme 1 Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olup Örgütsel Davranış, Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme 1(*) Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olup Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital İnsan Kaynakları ile Yönetim ve Organizasyon alanında
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme 1(*) Doktorasını Sayısal Yöntemler alanında yapmış olup Çok Kriterli Karar Verme ve İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar alanında
çalışmaları olmak.
Kimya- Metalürji Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 1(*) Lisans ve lisansüstü derecelerini Kimya Mühendisliği anabilim dalında yapmış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Polimer Bilimi ve Teknolojileri” ve “Ayırma
İşlemleri” alanında olmak
Kimya- Metalürji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1(*) Lisans ve lisansüstü derecelerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği anabilim dalında yapmış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Nanomalzemeler”, “Radyasyon Teknolojisi” ve “Kompozit Malzemeler” alanında
olmak.
Kimya- Metalürji Fakültesi Matematik Mühendisliği Matematik Mühendisliği 1(*) Lisans ve lisansüstü derecelerini Matematik Mühendisliği anabilim dalında yapmış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak "Optimal Kontrol Teorisi” ve “Çok Amaçlı
Optimizasyon” alanlarında olmak.
Kimya- Metalürji Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik 1(*) Lisans ve lisansüstü derecelerini Biyomühendislik anabilim dalında yapmış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Biyoproses Tasarımı”, “Biyoteknoloji” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”
alanında olmak.
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 2 Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olup Termodinamik ve Isı Transferi
konularında çalışmaları olmak.
Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik 1(*) Mekatronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği Bilim Alanlarından birinden doçentlik unvanı almış olup “Mekatronik Sistem Tasarımı” ve “Malzeme Tasarım ve Davranışları” üzerine
çalışmaları bulunmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık 1 Doktorasını Yapı Bilgisi alanında yapmış ve doçentlik unvanını Mimarlık bilim alanından almış olup bilimsel çalışmalarını ağırlıklı olarak Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji, Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri konularında yapmış
olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama 1(*) Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu olup çalışmaları ağırlıklı olarak Sürdürülebilirlik, Ekoloji ve Enerji, Şehir Tasarım ve Coğrafi
Bilgi Sistemleri konusunda olmak.(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
(İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.)