27- 28 Eylül 2023 - Genel Kurul Gündemi, Ek MTV Kanunu da görüşülecek

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
27- 28 Eylül 2023 - Genel Kurul Gündemi, Ek MTV Kanunu da görüşülecek
Abone ol
27- 28 Eylül 2023 - Genel Kurul Gündemi, Ek MTV Kanunu da görüşülecek

28 Eylül 2023 - Genel Kurul Gündemi

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
22.9.202328.9.2023 

 

Siyasi Parti - İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2022/3 (Siyasi Parti İhtar)

Siyasi Partiler Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırılık taşıyan Parti Tüzüğü’nün 1. maddesinin yapılan uyarıya rağmen Kanun’a uygun hale getirilmediği gerekçesiyle, söz konusu aykırılığın giderilmesi için Kanun’un 104. maddesi uyarınca Sağduyu Partisine ihtar kararı verilmesi talebi.

 

Siyasi Parti İhtar

 
2

E.2023/143

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
3

E.2023/149

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
4

E.2023/150

İstanbul 4. İdare Mahkemesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle eklenen geçici 2. maddenin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

 İtiraz

Başvurusu

 
5

E.2022/139

18/10/2022 tarihli ve (111) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin

A.Tümünün şekil bakımından iptaline,

B..........Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

  karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
6

E.2018/128

 

Birleşenleri

E.2018/129

E.2019/103

E.2020/6

l- 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin tümünün ve bazı hükümlerinin,

ll. 31/8/2018 tarihli ve (16) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün ve bazı hükümlerinin,

lll. 5/9/2019 tarihli ve (44) numaralı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün ve bazı hükümlerinin,

IV. 10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
7

E.2023/131

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
8

E.2020/33

21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
9

E.2022/12

17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
10

E.2023/35

Ankara 17. İdare Mahkemesi

 

Birleşenleri

E.2023/52

E.2023/118

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin birinci cümlesinin “...ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur...” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

 

Esas

İtiraz Başvurusu

 
11

E.2023/59

Erzurum 2. İdare Mahkemesi

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,…” ibaresinin anılan fıkrada yer alan “...gerçek kişi kurucularında,...”,“…personelinde;…” ve “…cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar…” ibareleri yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
12

E.2023/69

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 101. maddesinin 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun’un 97. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle eklenen (d) bendi ile bentleri bağlayan hükümde yer alan “gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.” ibaresinin,

B. 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez;…” bölümünün,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2023/73

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde yer alan “...saklı paylı...” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2023/103

Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi sıfatıyla)

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

27 Eylül 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
21.9.202327.9.2023 

 

Bireysel Başvuru
Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2019/30833

Başvuru, süresi içinde il ve ilçe olağan genel kurullarını yapmayan bir siyasi partinin ilgili teşkilatlarının kendiliğinden sona erdiğinin tespitine karar verilmesi nedeniyle siyasi örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2021/8967

Başvuru, bir şirket hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebi ile tazminat ödemesine karar verilen başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2018/25163

Başvuru, anayasal haklar kapsamında koruma altında olan bazı eylemlerinin terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyetinde delil olarak kullanılmasının başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. Başvuruda ayrıca adil yargılanma hakkı bağlamında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

 
4

2021/38893

Başvuru, etkinliklerin ertelenmesine ilişkin idari karar olduğu gerekçesiyle yapılmak istenilen basın açıklamasının engellenmesinin başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir

 
5

2021/29184

Başvuru, kamu makamının toplantı ve gösterileri yasaklama kararlarına uymayarak toplantılara katılan başvurucu hakkında emre aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

 
6

2020/34420

Başvuru; beyanları belirleyici ölçüde mahkûmiyet hükmüne esas alınan tanıkların sanık tarafından sorgulanmasına/sorgulatılmasına imkân verilmemesi nedeniyle tanık sorgulama hakkının, ceza davasında başvurucunun hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya uzaktan katılımının sağlanması nedeniyle de  duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 22.09.2023Önceki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Bişkek Maarif Eğitim Kompleksimizde Kapalı Spor Salonu açılışı gerçekleştirildiSonraki Haber

Bişkek Maarif Eğitim Kompleksimizde Kapa...

Yorum Yazın

Valilikler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkını Keyfi Engelleyemez!
PISA Sonuçları Türkiye’nin Başarısını Düzenli Olarak Artırdığını Gösteriyor
PISA 2022 Sonuçlarına Göre Türkiye Her Alanda Sıralamasını Yükseltti
Üniversitelerde ’Adalet’ ve ’Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ ön lisans programları kaldırıldı
2023-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandı ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
5 Aralık Salı önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (04 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
DEMİREL :"Geciken Adalet, Adalet Değil Aksine Bir Zulümdür."
Çizgi Filmler - Suat Turgut'tan İyilik Ağacı Masalları
II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek
İşte haftanın yalan haberleri Dezenformasyon Bülteni Sayı 102 - Filistin Özel
Kaşıkla Verilen Artık Kepçeyle Gitti
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Anısına” Düzenlediğimiz 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Tamamlandı
Ülke genelinde 6 ve 9. Sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Bütün Kamu Çalışanlarına BDDK’da Olduğu Gibi Ek Ödeme Verilmelidir
Bakan Tekin, Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin Tanıtım Programına Katıldı
MEB Ortaokul Ve Liselerde "Türk Sosyal Hayatında Aile" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Ocak Ayında Yapılacak Düzenleme Kamu Görevlisi Ve Emeklilerini Memnun Etmelidir
İşte Sendikanın Tespiti Memur Maaşlarındaki Erime Aylık 7 Bin 50 TL Oldu