01.08.2022 tarihinde Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER Beyin onayıyla Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nde değişiklik yapılmıştır.

Günümüzün ihtiyaçları, değişen, gelişen yöntem ve tekniklere uygunluk sağlanması, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi"nde değişiklik yapılmıştır.

2022-2023 eğitim öğretim yılında kullanılacak tüm ders kitapları illere gönderildi 2022-2023 eğitim öğretim yılında kullanılacak tüm ders kitapları illere gönderildi

Değişikliğe ilişkin yönerge için tıklayın...

Olur yazısı için tıklayın...