Aksaray Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  2914  sayılı  Yükseköğretim Personel  Kanunu  ile  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda  bulunacak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi  ve  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  web  sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Adayların,
- Profesör kadroları için başvuracakları anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve doçentlik unvanı sonrası eserler listesi,  doçentlik  belgesi,  başvuruya  esas  alınan  Üniversitelerarası  Kurul  Doçentlik  Başvuru  Şartlarını  gösterir  belge,  bu  belgeye  göre  doçentlik  sonrası çalışmalarıyla şartların tekrar sağlandığını gösterir bildirim formu (beyanname) ve doçentlik sonrası bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 6 (altı) adet CD veya USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,
- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet CD veya USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,
-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  başvuracakları  anabilim  dalı  ve  yabancı  dil  puanlarını  belirtir  dilekçelerine;  özgeçmiş  ve  eserler  listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını  içeren  1  (bir)  adet  fiziksel  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  ihtiva  eden  4  (dört)  adet  CD  veya  USB’yi  ekleyerek  ilgili  birime  başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve ilandaki usulde teslim edilecektir.
Başvurular, ilanın Resmî  Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacaktır.

İlan Tarihi                  : 03.05.2021
İlk Başvuru Tarihi     : 03.05.2021
Son Başvuru Tarihi   : 21.05.2021

 

İlan
No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/
Program

Unvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doçent unvanını Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim alanında almış olmak. Göçmenler üzerine çalışmalar
yapmış olmak

2

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Doçent unvanını Eğitim Programları ve Öğretim Bilim alanında almış olmak. Düşünme öğretimi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Afet Yönetimi

Doçent

1

1

Doçent unvanını Yönetim ve Strateji Bilim alanında almış olmak. Sağlık kurumları yönetimi ve girişimcilik alanında çalışmalar
yapmış olmak.

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan tamamlamış olmak. Semptom yönetiminde tamamlayıcı tedaviler
alanında çalışmalar yapmış olmak.

5

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Doktorasını İslam Hukuku Bilim Dalı’nda tamamlamış olmak. İslam Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

6

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

Doktorasını Tefsir Bilim Dalı’nda tamamlamış olmak. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat ilmi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

1

1

Doktorasını İslam Tarihi Bilim Dalı’nda tamamlamış olmak. Selçuklu-Osmanlı düşünce
tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisansüstü eğitimini Turizm alanında yapmış olmak. Turist Rehberliği alanında çalışmaları olmak. Turist Rehberliği Ruhsatnamesine
sahip olmak.

9

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçent unvanını Kimya Bilim alanında almış olmak. Schiff bazı polimerleri ve katalitik uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

10

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Doçent unvanını ilgili alanda almış olmak.
Balıklarda sperm ve yumurta hücrelerinin in vitro muhafazası üzerine çalışmaları olmak.

11

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik
Doğum ve Jinekolojisi

Doçent

1

1

Doçent unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Ruminantlarda infertilite ve embriyo transferi üzerine çalışmaları olmak.

12

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Fizyolojisi

Profesör

1

1

Doçent unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Ruminantlarda embriyo cinsiyet tayini üzerine çalışmaları olmak.

13

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Profesör

1

1

Doçent unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Ortadoğu, terör ve güvenlik
konularında çalışmalar yapmış olmak.

14

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçent unvanını Yönetim ve Strateji Bilim alanında almış olmak. Örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

15

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Doçent unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Biyolojik atıksu arıtımı ve metot validasyon
üzerine çalışmaları olmak.

16

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Doçent unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Biyolojik atıksu arıtımı ve adsorpsiyon ile
ilgili çalışmaları olmak.

17

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

Doçent unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Mikroelektronik devre tasarımı ve akım modlu
devreler ile ilgili çalışmaları bulunmak.

18

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Yenilenebilir enerji kaynakları ve karar destek sistemleri konularında çalışmalar yapmış
olmak.

19

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doçent

1

1

Travmatik beyin hasarı ve bibliometrik analiz
konularında çalışmalar yapmış olmak.

20

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İntravitreal enjeksiyon sonrası meydana gelen vitreus reflüsü miktarı ile ilgili çalışmaları olmak. Deney hayvanları kullanım
sertifikasına sahip olmak.

21

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Paranasal sinüslerin gelişiminde kafa tabanı ve olfaktor sulkus ölçümleri ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

22

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hematoloji alanında doçent unvanına sahip
olmak. Lösemi, lenfoma ve multiple miyeloma konularında çalışmalar yapmış olmak.

23

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında
doçentlik unvanına sahip olmak.

24

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve
Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Doçent unvanını Matematik Bilim alanında
almış olmak. Varyasyonel eşitsizliklerin veri bağlılığı üzerine çalışmaları olmak.

25

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Doçent unvanını Matematik Bilim alanında almış olmak. Matematiksel modelleme üzerine
çalışmaları olmak.

26

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Doçent unvanını Biyoloji Bilim alanında almış olmak. Bitki sistematiği üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

27

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Doçent unvanını Biyoloji Bilim alanında almış
olmak. Moleküler genetik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

28

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Bilişim

Doçent

1

1

Doçent unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bilim alanında almış olmak. Siyasal katılım ve yeni medya alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.

29

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

Doçent unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bilim alanında almış olmak. Gazete tasarımı ve yeni medya üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

30

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

Doçent unvanını İletişim Çalışmaları Bilim alanında almış olmak. Siyasal iletişim ve yeni iletişim teknolojileri konularında çalışmalar
yapmış olmak.